Bildemontasje: Heimatkurier | Fürst: Instagram - Skjermbilde fra X - @dr_susanne_fuerst
Bildemontasje: Heimatkurier | Fürst: Instagram - Skjermbilde fra X - @dr_susanne_fuerst

Den første tilbakevandringskommissæren i EU? – Hvordan Frihetspartiet i Østerrike vil forme Europa

Dr. Susanne Fürst vil fundamentalt adressere innvandring: blant annet skal EU-migrasjonspakten suspenderes, og ekte grensevern skal etableres for å sikre Europa

Politikeren fra Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ (norsk: det østerrikske frihetspartiet) er overbevist om at masseinnvandring og menneskesmugling kan stoppes. Tilbakevandring (også omtalt som remigrasjon) kan bli både en visjon og et program.

I et intervju med AUF1 snakker nasjonalrådsrepresentanten om sin nominasjon av partiet som EU-kommissær for remigrasjon og hennes første embetshandlinger. “Jeg vil selvfølgelig først foreslå at EU-migrasjonspakten suspenderes,” annonserer Fürst og forklarer at denne pakten ikke forhindrer ulovlig innvandring, men heller “omdefinerer” den til lovlig innvandring.

Faktisk har alle forsøk, som ofte verken var velmente eller godt utførte, på å stoppe masseinnvandringen til Europa ikke lyktes, har Heimatkurier rapportert tidligere.

Valgvinneren FPÖ tar tak i tilbakevandring

I FPÖs program linjen klart rettet mot tilbakevandring, og med sin seier ved EU-valget tar de nå tak i temaet, noe som gjorde at de ble valgt av så mange østerrikere. Advokaten Fürst skal sendes som EU-kommissær for å endelig sikre beskyttelsen av yttergrensene, noe de brusselitiske elitene i årevis har unnlatt eller til og med motarbeidet. “Hvis man vil, kan man stoppe denne menneskesmuglingen,” fastslår Fürst og refererer spesielt til Middelhavsruten, som truer med å bli en regelrett motorvei til Europa denne sommeren.

Hele spekteret av politikk

En fornuftig remigrasjonspolitikk inkluderer også avtaler med nordafrikanske stater, støtte til deres kamp mot menneskesmuglere, men også økonomiske insentiver for å ta tilbake sine statsborgere, forklarer Fürst. En reversering av migrasjonsstrømmene omfatter en rekke tiltak, inkludert rettsstatsprinsipper. Den globalistisk misbrukte europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMRK) hører også til dette. Domstoler som refererer til den, skal få presise retningslinjer, slik at absurde og farlige avgjørelser, som fører til at utenlandske kriminelle blir værende i Europa, straks opphører.

En beskjed til Brussel og velgerne

Til tross for FPÖs suksess, tyder mye på at forslagene vil møte motstand fra eliten og de etablerte partiene, inkludert mye støy fra systempressen. Men Fürst lar seg ikke skremme av dette: “Vi vil vise vår befolkning og våre velgere at vi mener alvor.” Sammen med stemmene fra ÖVP, som følger etter FPÖ i migrasjonsspørsmålet, har de et klart flertall bak seg og kan prøve det ut. Kunstig indignasjon over begrepene avviser hun, fordi de bare vil avlede fra de virkelige problemene. I stedet for politisk korrekthet, satser Fürst på konsekvent remigrasjon.

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.  

Ikke glem