Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

De som har skylden for at Europas forsvarsevne er redusert til nærmest null blir ikke stilt til ansvar

Politikernes rolle som «arkitekter bak katastrofen» holdes bevisst under "radaren". Dette skjer spesielt i Norge. I dag framstilles disse «ansvarlige» i media som våre «redningsmenn»!

Av Hugo Munthe-Kaas.

Norsk media vil ikke snakke om sosialdemokratenes avvikling av Europas forsvarsevne gjennom snart 25 år.

Det var spesielt to personer som virkelig gikk inn for å redusere det norske forsvaret til et «Miniatyrforsvar». Disse tiltrådte i 2005, den ene som statsminister Jens Stoltenberg og den andre som utenriksminister Jonas Gahr Støre. De svekket ikke bare landets forsvarsevne, de svekket også på oppfinnsomt vis all sivil beredskap inklusive Politiets operative evne og på forskjellig vis også vår rettsforvaltning. Mange av oss husker det forferdelige angrepet på Utøya i 2011, og hvordan dette avdekket en totalt sviktende, og ikke så rent lite «forvirret» sivil beredskap. Det ble hevdet fra de ansvarlige, herunder justisministeren Knut Storberget, at intensjonene om bedring av sivil beredskap og arbeidet med dette var der hele tiden. Sannheten var at hverken evnen eller viljen var til stede. Ingenting av det som var forventet var gjort! – Mange skjønte at nasjonen hadde blitt «holdt for narr» – Alt var bare et «politisk teater».

Siden har det gått slag i slag, og vår totalforsvarsevne er i dag, med god drahjelp fra Høyre med sin Erna Solberg og hennes assistenter, nærmest ikke eksisterende. Dette er sannheten i dag. Det nytter ikke lenger å lyve om dette! Vi opplever at den politiske oppmerksomheten fram til nå blitt brukt på alt annet enn forsvarsevne. Svekket totalforsvarsevne og beredskap henger sammen med alt – spesielt henger det sammen med en fanatisk forsert avvikling av det «fossile samfunn» uten operative og klare kostnadseffektive alternativer. Dette med påfølgende politikerskapt inflasjon som følge av massive økninger i skatter og avgifter, alt med formål å «pynte på» etter manges mening et absurd «lekeregnskap» omhandlende problematisering av den livgivende gassen CO2.  Dette er nok et alvorlig eksempel en «gigantisk politisk teaterforestilling» og en massiv katastrofe som de samme som omtales over har påført vårt land. Et annet eksempel er at de ved god hjelp av statsfinansiert media og offentlig forvaltning hele tiden har underkommunisert enorme problemer og kostnader med en uhemmet migrasjon og innenlands statlig støttet «asylindustri». Vi vanlige skattebetalere har blitt påført varige kostnader det ikke går an «å løpe fra». Vi har i dag med andre ord, de dårligst mulige vilkår for å raskt kunne bedre vår totalforsvarsevne!

Det er ikke nok å bevilge penger! – Ingen kan “trylle”. Gjenvinning av totalforsvar virker ikke som en lysbryter. Skaden er allerede skjedd, og det tar minst 10 år å reparere. Sannheten er at Sosialdemokratenes «sulteforing av» forsvarssektoren i Europa gjennom nå snart 25 år har ført til en massiv avvikling av alle underleverandører til forsvarsindustrien. Derfor er det ikke tilgjengelig reservedeler til det materiell Europas forsvarsevne er bygget på – det nødvendige nettverket av underleverandører er konkurs eller avviklet! En vesentlig del av det vi hadde på lager, og nå også brukte deler, er sendt til Ukraina. Behovet i denne konflikten er umettelig etter reservedeler, materiell og ammunisjon til alle operative systemer som brukes i deres kamp for frihet. Lagrene i Europa er på det nærmeste tømt, og det er i det vesentlige takket være de som nå snakker om at vi må regne med å bli dratt inn i en utvidet konflikt!

Ikke utenkelig at Russland vurderer å ta Finnmark!

Norge kan miste Finnmark og Troms og vår rolle kan bli utmanøvrert på Svalbard!

Dette er idag ikke et usannsynlig scenario. Russland hadde før krigen i Ukraina en rimelig forsvarsevne. Denne er nå betydelig styrket, herunder i ettertid med god hjelp fra både Kina og Nord-korea. At Kina nå er Russlands hovedalliert må anses som en av Vestens største geo-strategiske og diplomatiske tabber. De ansvarlige i Russland vet meget godt hva situasjonen er i Norge i dag. Et angrep på Finnmark i nær framtid representerer liten eller ingen logistisk utfordring for Russland!

Hvis noen tror at ved å bevilge penger(tall), så er «jobben gjort», eller at det betyr at vi dermed endelig får et forsvar som har betydning, så er dette feil. Det kommer til å ta minimum 10 år, forutsatt at man tar grep langt utover det som er foreslått i dag. Det er berettiget å spørre om viljen egentlig er til stede hos de som er hovedansvarlige for dagens «plagsomme» situasjon, herunder spesielt AP og H. Om dette hadde vært tilfelle burde vi fra deres side sett en dramatisk nedprioritering av andre håpløse og ødeleggende politiske prosjekter som nevnt over!  Vår forsvarsevne økes ikke dramatisk over en 12 års periode ved å tilføre forsvaret 350 mennesker av multi-blandet kjønn og differensiert kulturbakgrunn årlig. Vi må etter min mening mannskapsmessig tilbake til nivå før 1980 med tilegg av en betydelig en mobiliseringshær, før vi har et troverdig forsvar. Det kan også diskuteres om satsingsområdene man velger idag egentlig er hva vi trenger i framtidige konflikter, som vår forsvarssjef i fjor antydet. De fleste er enige om hovedmålene – Det store spørsmålet er om dagens yrkespolitikere har nok kvalitativ ballast til å gjøre oss i stand til å nå disse?

Etter min mening er ett sikkert – vår undergang er allerede beseglet hvis vi lar de som ødela alt stå for opprydding og gjenreising. Mer sosialdemokratisk «For lite- For sent» politikk vil ikke redde oss! Russland ser hva de ser, og de vet at de har et vindu på minimum 8 år hvor de kan ta tak i en «Fiendtlig nabo» uten overhengende risiko hvis de ønsker!

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.