Gutten er jo så "høflig og snill", ifølge retten. Nå er han siktet for drapsforsøk
Illustrasjonsbilde. Ung mann med hettegenser.

Gutten er jo så “høflig og snill”, ifølge retten. Nå er han siktet for drapsforsøk

Eskalerende voldsbruk og trusler førte til klapp på skulderen for "Rahim" (16): ungdomsoppfølging i regi av Konfliktrådet

Øyvind Thuestad har sett nærmere på historikken til gutten som ble er pågrepet for knivstikkingen på Oslo S i helgen.

En 16-åring ligger på sykehus med livstruende skader etter knivstikkingen ved Oslo S like før midnatt fredag.

Søndag ble Rahim fengslet for én uke. Politiet ønsket to uker, men det ville ikke retten gå med på. Siktede, som nekter straffskyld, anker fengslingen, sier hans forsvarer.

Oslo tingrett har forbudt offentlig gjengivelse av hele fengslingskjennelsen. Dommene kan kun gjengis i anonymisert form.

Siktedes navn tyder på bakgrunn fra Marokko. “Rahim” er ikke hans virkelige navn.

16-åringen ble domfelt for vold to ganger i Oslo tingrett i fjor.

Det begynner i mars, med dom for to kroppskrenkelser. I august dømmes han for én kroppsskade, ett forsøk på kroppsskade, ett tilfelle av kroppskrenkelse, fire tilfeller av vold/trusler mot offentlig tjenesteperson, to alvorlige trusler, ett tilfelle av hindring av offentlig tjenestemann, ett tilfelle av forulemping av offentlig tjenestemann, én ordensforstyrrelse, to tilfeller hvor han har unnlatt å følge pålegg fra politiet, ett mindre tyveri og ett tilfelle av brudd på identifikasjonsplikten.

Fra ett av tiltalepunktene i dommen:

“Tirsdag 13. desember 2022 ca. kl. 14.45 på Manglerud politistasjon i Oslo uttalte han under avhør til etterforsker på saken politibetjent [NN], etter at [NN] hadde forklart ham at mobiltelefonen skulle inndras “wallah koranen jeg kommer til å slå deg ned her og nå” eller liknende. Etter dette utagerte han og forsøkte bl.a. å røske opp den låste utgangsdøren. Han ble i den forbindelse tatt kontroll på og uttalte til politibetjent [NN] at han skulle slå han, samt “jeg vet godt hvem du er, jeg skal finne deg og skyte deg”, “jeg skal drepe deg”, “jeg skal drepe barna dine” eller liknende.”

Hva slags straff får man for uprovosert, voldelig overfall i det offentlige rom? Dommeren går høyt ut i dommen fra mars:

“Det skal utmåles straff for to kroppskrenkelser. Allmennpreventive hensyn taler for at det gis en streng reaksjon. Det er viktig at det sendes tydelige signaler til andre om volden er uakseptabel og får konsekvenser. I skjerpende retning legges det vekt på at volden skjedde i det offentlige rom, at det var uprovosert vold og at det hadde karakter av et overfall. Gjentatte slag mot hodet innebærer et betydelig skadepotensiale. Denne formen for uprovosert vold mot andre ungdommer er egnet til å skape utrygghet for den enkelte som rammes, og også mer generelt i ungdomsmiljøene. Dette var en skremmende opplevelse for de fornærmede, som bare var 13 og 15 år gamle. Retten viser til at [N.N.] har hatt behov for ekstra oppfølging i ettertid, særlig med hensyn til psykiske skadevirkninger.”

Dommeren foreskriver altså “streng reaksjon”. Hva innebærer det?

“Etter rettens syn er det ikke særlig påkrevd med ubetinget fengsel. Retten har i denne vurderingen lagt vekt på at tiltalte nettopp hadde fylt 15 år da volden skjedde og at dette er hans første straffesak. Selv om volden er alvorlig, mener retten at saken ikke er så alvorlig at det er særlig påkrevd med ubetinget fengsel.

Tiltalte er beskrevet som en høflig og snill gutt som til tider kan vise evne til refleksjon. Det er opprettet samarbeidsteam og han har fått miljøterapeut som følger han tett, og dette er beskrevet som beskyttende faktorer. Det fremgår at han samarbeidet godt i forbindelse med utarbeidelse av personundersøkelsen. Han har en jobb, et ønske om å begynne å trene og har vist motivasjon til å jobbe med eget sinne.”

Retten viser til “flere bekymringsfaktorer, og at han har hatt utfordringer på flere livsområder som er kartlagt, blant annet oppvekstforhold, nettverk, sysselsetting, boligsituasjon og rus. Det er vurdert at han har et tverrfaglig oppfølgingsbehov hvor de etablerte hjelpeinstanser rundt han, som han allerede har kontakt med i form av samarbeidsteamet på skolen, kan trekkes inn som ressurspersoner i en straffegjennomføring. Det fremgår at relasjonen til miljøterapeuten bør bygges videre på, som en god beskyttelsesfaktor i hans liv.”

Retten konkluderer:

“Tiltaltes alder og skylderkjennelse for tiltalen post I er i tillegg formildende omstendigheter som får betydning for straffens lengde (…). Retten mener at dette kan føre til en reduksjon på rundt en tredjedel, slik at den betingede fengselsstraffen reduseres fra 90 til 60 dager fengsel. Rettens konklusjon er at straffen settes til fengsel i 60 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år, og på særvilkår om at han gjennomfører ungdomsoppfølging i regi av Konfliktrådet i en periode på seks måneder.”

Konsekvensen for Rahim ble altså ungdomsoppfølging i seks måneder. Hva med Rahims ofre? Fra dommen:

“Volden overfor [NN 1] var uprovosert og bestod av kvelertak og gjentatte harde slag mot hodet. Det var bekymring knyttet til hjernerystelse, knitring i øret, og hodepine. De mest fremtredende skadevirkningene er imidlertid av psykisk karakter. Det har fremkommet at konsentrasjonsevnen ble enda mer redusert enn tidligere og at hendelsen påvirket skolehverdagen hans. Han hadde allerede oppfølging fra coach, miljøterapeut og psykiater, men det har fremkommet at hendelsen innebar behov for enda tettere oppfølging og tilrettelegging, også fra foreldrene. Etter hendelsen har han slitt med søvn og følt seg mye mer utrygg når han er ute, og hendelsen har dermed virket begrensende for han i hverdagen. Ut fra voldens karakter og de konkrete skadevirkningene har retten kommet til at oppreisningserstatningen til [NN 1] passende kan settes til 15.000 kroner.

Også volden overfor [NN 2] var uprovosert og bestod av dytting og gjentatte slag mot hodet. Han hadde noen mindre fysiske smerter og skrammer, og følte seg redd etter hendelsen, men forklarte at han har lagt hendelsen mer bak seg, og at det ikke har påvirket han så mye i ettertid. Etter rettens syn er det relevant at han bare var 13 år da hendelsen fant sted, og at han først også var vitne til volden overfor [NN 1]. Samlet sett har retten kommet til at oppreisningserstatningen til [NN 2] passende kan settes til 5.000 kroner.”

Fem måneder senere står Rahim igjen tiltalt i Oslo tingrett.

Slik innledes dommen: “[Rahim] er skoleelev og skal opp i første klasse på videregående skole. Han er ikke tidligere straffet.”

– Ser du hvor nærme jeg er til å drepe deg?

Rahim dømmes igjen for flere tilfeller av vold. Om kvelden 26. november 2022 i Jernbanesvingen 6 i Ski “dyttet og slo han [NN] med knyttet hånd i hodet og kneet han i magen gjentatte ganger, samt forsøkte å knivstikke [NN] gjentatte ganger i magen.”

“[NN] sa i retten at [Rahim] slo ham mange ganger i hodet med knyttet hånd, kneet ham i brystet og dyttet ham inn i noen søppelkasser. [NN] sa også at [Rahim] holdt en kniv opp mot halsen hans sånn at den skarpe siden av kniven rørte halsen hans, mens [Rahim] sa «ser du hvor nærme jeg er til å drepe deg» og at [Rahim] etterpå stakk en kniv mot [NN] som traff skuldervesken og jakken til [NN]. Etter det som skjedde fikk [NN] vondt i hodet og hørte dårlig på det venstre øret i en uke etterpå. Han fikk også kul og blåmerke ved det venstre øret som varte i et par uker, og problemer med å sove og hadde mareritt i to-tre måneder etter dette skjedde. [NN] har forklart at [Rahim] gjorde dette fordi han mente at [NN] hadde prøvd seg på ekskjæresten hans.”

“Etter å ha sett og hørt alle bevisene er retten sikker på at [Rahim] prøvde å skade [NN] da han stakk kniven mot [NN].

– Kan drepe uten å vite det

“Når retten er sikker på dette, er det blant annet fordi [Rahim] har forklart at han var rasende på [NN] denne dagen og at det var grunnen til at han tok med seg kniven da han skulle treffe [NN]. [Rahim] sa dessuten til politiet at det skjer noe i hodet hans når han blir så sint, som gjør at han kan drepe uten å vite det. I retten sa [Rahim] at han stakk kniven mot [NN] med vilje, men at han bare gjorde dette for å stikke hull på jakken til [NN] og skremme ham. Videoovervåkingen viser at [Rahim] går løs på [NN] med stor kraft mange ganger mens han dytter [NN] rundt og gir ham juling på utsiden av Ski Storsenter. Angrepene fra [Rahim] stopper bare fordi venner griper inn og skiller dem fra hverandre flere ganger. Når [Rahim] stikker en kniv mot kroppen til [NN] med vilje midt oppi disse voldsomme angrepene, er retten sikker på at [Rahim] forstod at kniven mest sannsynlig ville skade [NN] sin kropp da han stakk den mot [NN]. Retten er sikker på at det bare var flaks at kniven ble stoppet av [NN]s skulderveske, og at [NN] ikke ble skadet da [Rahim] stakk med kniven.”

Rahims sinne hadde ikke lagt seg:

“I retten sa [Rahim] at han fremdeles var veldig sur etter at han var ferdig med å slå [NN]. Da han møtte [NN 2] inne på McDonalds rett etterpå begynte han derfor å krangle med [NN 2] og skallet ham i hodet tre ganger, slik det står beskrevet i tiltalens post V. [Rahim] gjorde dette fordi han var sur. [NN 2] hadde ikke gjort [Rahim] noe. [Rahims] forklaring stemmer godt med det [NN 2] har sagt og videoovervåking retten har sett som viser hva som skjedde på McDonalds. Videoen viser at [Rahim] skaller til [NN 2] tre ganger, slik at hodet til [NN 2] dunker inn i veggen på en bestillingsautomat.”

Neste voldsepisode skjer få uker senere, på en fotballbane på Linderud 5. januar 2023.

– Massiv vold

“Da de kom til fotballbanen bokset [Rahim] til [NN] en eller flere ganger i ansiktet og sparket og kneet [NN] i overkroppen sånn at [NN] falt i bakken. Deretter tråkket [Rahim] flere ganger på ansiktet til [NN] mens [NN] lå på bakken. [NN] gjorde ingen motstand, men sa bare «sorry». [Rahim] stoppet til slutt å jule opp [NN] da han så at det var blod overalt.

Det [Rahim] sa om hendelsen stemmer godt med hva [NN] har sagt at skjedde. [NN] har forklart at en person slo ham med knyttet neve i ansiktet og kneet ham i magen og brystet, sånn at han falt med hodet ned på en metallrist. Mens han lå på bakken, ble han sparket hardt i hodet og tråkket på hodet. [NN] har forklart at han blødde neseblod, fikk vondt i begge ørene og hodet og måtte sy i bakhodet.

Retten har fått se filmer som vennene til [Rahim] tok av hendelsen. Disse filmene har senere vært spredt i sosiale medier. Filmene viser at [Rahim] dytter [NN] mot en vegg og at han kneer og slår [NN] flere ganger, sånn at [NN] faller og slår hodet mot en metallrist. Filmen viser også at [Rahim] dytter [NN] så han faller i bakken, og at [Rahim] deretter sparker og tråkker [NN] hardt i hodet seks ganger. På filmen hører man at [NN] roper «la meg gå», «unnskyld» og «han dreper meg». “

Volden mot [NN] var massiv, påpeker retten.

“Slag og spark mot hodet kan gjøre stor skade og ha alvorlige konsekvenser. Det var spesielt grovt at [Rahim] sparket og tråkket på [NN]s hode mange ganger mens [NN] lå på bakken og ikke kunne forsvare seg.”

Rabatt, rabatt, rabatt

En voksen ville ha fått en samlet straff på fengsel i ni til ti måneder for Rahims lovbrudd, mener retten. Men straffen skal være mildere, blant annet fordi Rahim erkjente straffeskyld i retten for volden han utøvet. 15 prosent strafferabatt, fastslår retten.

Men så var det aldersrabatt – og rabatt fordi flere av lovbruddene skjedde før han fikk sin forrige dom, det vil si at kvantumsrabatten slår inn:

“[Rahim] var dessuten ikke mer enn 15 år gammel da han gjorde alle lovbruddene som han nå blir dømt for. Både Grunnloven og FNs barnekonvensjon bestemmer at retten skal ta hensyn til hva som er det beste for barnet når barn har gjort noe som er straffbart. Det at[Rahim] er et barn får betydning både for hva slags straff det skal være og hvor lang straff han skal få.

14. mars 2023 ble [Rahim] dømt i Oslo tingrett for to tilfeller av voldsutøvelse. Straffen ble satt til fengsel i 60 dager, men dommen ble gjort betinget med en prøvetid på to år forutsatt at [Rahim] i seks måneder gjennomfører ungdomsoppfølging i regi av Konfliktrådet. Dette var første gang [Rahim] ble domfelt. [Rahim] startet å gjennomføre ungdomsoppfølgingsstraffen sin 6. juni 2023, så den straffen har han ikke sonet ferdig ennå.

De lovbruddene [Rahim] dømmes for nå skjedde både før og etter at han fikk dommen 14. mars 2023. Retten skal derfor avsi en ny fellesdom, hvor straffen [Rahim] fikk i den andre saken skal «bakes inn» i den nye dommen i saken her. Det står i straffeloven § 82 tredje ledd.

Alle lovbruddene [Rahim] domfelles for nå som hører til tiltalebeslutningen av 3. mai 2023 skjedde før [Rahim] fikk dommen i Oslo tingrett 14. mars 2023. De lovbruddene kunne derfor teknisk sett også ha vært pådømt i den dommen. [Rahim] skal ikke få en strengere straff nå enn han ville ha fått hvis han hadde fått en dom for alle disse lovbruddene 14. mars 2023.”

Hvis Rahim skulle ha fått fengselsstraff, burde lengden på straffen ha vært redusert med ca. en tredel “fordi han var et barn da han gjorde lovbruddene”, som det heter.

“Når retten ser på straffen [Rahim] fikk i dommen av 14. mars 2023 og alle lovbruddene han dømmes for i saken her nå, mener retten at en riktig straff for alt sammen ville ha vært fengsel i fem måneder hvis [Rahim] skulle ha fått fengselsstraff. Da har retten tatt hensyn til at han har erkjent straffeskyld for det aller meste, at han ikke er mer enn 15 år, og straffeloven § 79 bokstav a), jf. § 82 tredje ledd.”

Så da ble det vel fem måneders fengsel, da? Å, neida.

– Snakket pent om Rahim

“Men det står i straffeloven § 33 at den som var under 18 da han gjorde noe straffbart bare kan dømmes til ubetinget fengselsstraff «når det er særlig påkrevd». Retten mener at det ikke er «særlig påkrevd» at [Rahim] må dømmes til ubetinget fengselsstraff nå. Det er fordi han ikke hadde vært straffet noen gang tidligere før han fikk dommen 14. mars 2023. Han har heller ikke rukket å sone ferdig straffen han fikk i den dommen. Retten legger også vekt på hva [NN], som er [Rahims] miljøterapeut, sa i retten. Han snakket pent om [Rahim] og sa at [Rahim] tar ungdomsoppfølgingen på alvor, forbereder seg til møtene og at [Rahim] ikke har begått nye lovbrudd etter han startet med ungdomsoppfølgingen.”

Dermed kom retten til at ungdomsoppfølging var riktig type straff for Rahim. Aktor hadde bedt om ungdomsstraff, som er en litt strengere straff.

– Ønsker å gi Rahim en sjanse

“Selv om [Rahim] har begått alvorlige voldslovbrudd, mener retten at ungdomsoppfølging kan være egnet straff. Når retten mener det, er det særlig fordi [Rahim] nå har fullført litt over to måneder av en ungdomsoppfølgingsstraff som skulle vare i til sammen seks måneder, og at det har gått bra så langt. Retten mener at [Rahim] trenger oppfølging i lang tid og legger vekt på de positive tingene ved [Rahims] utvikling som [miljøterapeuten] fortalte om i retten. Retten håper at en forlengelse av ungdomsoppfølging vil kunne styrke den positive utviklingen til [Rahim]. Retten ønsker derfor å gi [Rahim] den sjansen som ligger i at fengselsstraffen i sin helhet gjøres betinget på det særlige vilkår at [Rahim] gjennomfører ungdomsoppfølging.”

*

Like før midnatt fredag synker en 16-åring sammen i en pøl av blod ved Oslo S.
Rahim pågripes og siktes for drapsforsøk.

*

En observasjon om rettens aktører fra Rahims to dommer og fengslingskjennelsen: Samtlige dommere: kvinner
Samtlige aktorer: kvinner
Rahims forsvarer: kvinne
Foruten Rahim var det én mann til stede i retten under begge de to rettsforhandlingene i fjor: en meddommer.

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.