Anmeldelse av Klungtveit for hensynsløs atferd skal etterforskes.
Foto: Harald Klungtveit. Thor Brødreskift / Nordiske Mediedager. CC BY-SA 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ via Wikimedia Commons.

Harald Klungtveit anmeldt for “hensynsløs adferd”

Den kontroversielle redaktøren er over kort tid anmeldt fire ganger.


I april hengte den venstreorienterte nettavisen Filter Nyheter ut flere medlemmer i Active Club-nettverket, som Filter Nyheter påstår driver med kampsport og politikk. Dette bestrides. Blant de identifiserte var sjakkprofilen Erlend Mikalsen, som ifølge Filter Nyheters reportasje bidrar til å rekruttere unge til klubben. Denne omtalen har ført til en PFU-klage fra Mikalsen og fire politianmeldelser mot Filter Nyheters redaktør, Harald Klungtveit.

Brudd på privatlivets fred

Klungtveit opplyste til Journalisten at politiet har henlagt anmeldelsene, som baserte seg på anklager om «hensynsløs adferd» og brudd på privatlivets fred. Han har ikke fått informasjon om hvem som har innlevert anmeldelsene, men Filter Nyheters oppfølging avdekker at Mikalsen har uttalt følgende:

– Jeg har politianmeldt det her allerede, og dere har vel fått med dere at saken er blitt klaget inn til PFU.

– Dette er ikke noe jeg bruker energi på

Klungtveit sier til Journalisten at minst én av henleggelsene er klaget inn, og at de omtalte i reportasjen tidlig varslet at de ville gå til politiet dersom noe ble publisert om dem.

– Dette er innenfor det vi forventer fra dette miljøet når vi tar fatt på en slik sak. Dette er ikke noe jeg bruker energi på, sier Klungtveit.

Klungtveit heder at Filter Nyheter har fulgt ordinær journalistisk metode og kun forsøkt å få imøtegåelse fra de omtalte personene.

– Jeg registrerer at det ble henlagt av politiet omtrent samtidig som det ble mottatt, og så skal det vel gjennom en formell klageprosess. Naturligvis er anmeldelsene helt grunnløse, uttaler han til Journalisten.

Kritikk mot politiet for henleggelser med kjent gjerningsmann

I 2018 ble det kjent at Oslo-politiet hadde henlagt 55.448 saker det siste året. I 3337 av sakene var den mistenkte gjerningspersonen kjent, men politiet hadde henlagt sakene på grunn av manglende kapasitet.

Flere justisministre og riksadvokaten har gjennom årene understreket at saker med kjent gjerningsperson som hovedregel ikke skal henlegges. Dette har blitt gjentatt for å opprettholde befolkningens tillit til rettssystemet.

– Sånn kan vi bare ikke ha det. Det er ekstremt viktig at befolkningen ikke mister troen på rettsstaten, sa daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) til Aftenposten i 2014. Uttalelsen kom etter at politiet henla en anmeldelse med kjent gjerningsperson på grunn av kapasitetsproblemer, noe som skapte stor offentlig debatt.

I 2016 tydeliggjorde riksadvokaten retningslinjene for henleggelse på grunn av manglende kapasitet i et rundskriv. Her ble det påpekt at politiet skal prioritere saker med kjent gjerningsperson, og at slike saker kun unntaksvis kan henlegges på grunn av ressurssvikt. Dette meldte NRK.

Ved enhet sentrum i Oslo politidistrikt ble det i 2023 henlagt 371 saker med koden 078, sp, er «henlagt – ikke forholdsmessig ressursbruk, kjent gjerningsperson.» og i tillegg ble det henlagt 567 saker med koden 025, «henlagt – ikke forholdsmessig ressursbruk, ukjent gjerningsperson.» Opplyste justis- og beredskapsminister Emilie Mehl 3. juni i år.

PFU-klage fra Mikalsen

Den første PFU-klagen er allerede kommet fra Erlend Mikalsen. Han mener Filter Nyheter har brutt god presseskikk, blant annet fordi de ikke kan dokumentere at han eller Active Club driver med rekruttering av unge og politisk aktivisme.

Klagen inkluderer brudd på følgende punkter i Vær varsom-plakaten:

  • 3.2 om korrekte opplysninger
  • 4.3 om respekt for privatliv
  • 4.4 om dekning i tittel
  • 4.7 om identifisering

Filter Nyheter avviser brudd på god presseskikk. De påpeker at Mikalsen har en fremtredende rolle i sjakkmiljøet som både trener og forbilde for unge, noe som har direkte relevans.

Saken er nå i sluttfasen av PFU-prosessen, hvor klager kan gi en replikk til svaret fra det innklagede mediet, som deretter kan gi en sluttreplikk melder Journalisten.

Harald Klungtveit er tidligere felt i PFU.

“Uten Filter” følger saken.

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.  

Ikke glem