Verdensregjeringens program
Illustrasjonsbilde: FN-bygningen i New York

Verdensregjeringens program

10 uslåelige teser som skal "redde oss"

Av VOX

Globalarkitektene og de bakenforliggende regissørene serverer sin underskog av enklere og midlere begavelser/klakører følgende maktpåliggende program for overtakelse av planeten Tellus:

1) 
Alle nasjoner må bort fra verdenskartet for å unngå flere internasjonale kriger med dagens nukleære, biologiske og kjemiske våpen som truer hele klodens eksistens.

2) 
For å unngå opprør mot verdensregjeringen må alle vesentlige materielle ulikheter opphøre. Dette er grunnen til at den vestlige verdens økonomiske overlegenhet må knuses, mens de fattigere deler av vår verden må løftes med de samme midler man konfiskerer fra vesten.

3) 
Eneste mulighet for å få kontroll over klimatiske, ressursmessige og forsyningsmessige trusler mot menneskeheten er at hele vår verden styres under en felles paraply administrert av et konvertert FN.

4) 
Strid mellom genetiske ulikheter av rasemessig art må opphøre ved at man allerede nå blander alle etnisk ulike borgere sammen  i alle de land som fremdeles eksisterer. Slik blir i særdeleshet yngre generasjoner forberedt og fortrolige med det som skal komme. Mer vriene hvite menn over femti er heldigvis mindre resistente mot pandemier og vaksiner.

5) 
Alle disse overordnede målene for fred, sikkerhet og trygghet menneskene i mellom nødvendiggjør bruken av udemokratiske midler for å hindre særlig de eldre å gjøre opprør mot den stille revolusjonen ovenfra og ned som allerede nå er i full sving. Derfor er det livsnødvendig å ha full kontroll på hele MSM – presse, kringkasting og sosiale medier. I den gode saks tjeneste må vi en kort tid tåle at dette er politiske virkemidler som historisk kan knyttes til Hitlers Gestapo, Stalins NKVD og Mussolinis ditto.

6) 
En verdensregjering kan ikke leve med ulike religiøse stater som tror de er Guds utvalgte og følgelig har rett til å utrydde alle sine fiender. Religion må derfor som sådann undertrykkes og til sist elimineres. Midt-Østen mottar derfor under hånden våpen og ammo samtidig som den samme global-eliten sier fysj til at de bruker dem mot hverandre. Bare det blir ille nok i Midt-Østen og helst total-ødeleggende krig, vil man nemlig enkelt fra FN’s talerstol først etterlyse de kjærlige Gudene deres før hele resten av menneskeheten erfarer at religiøse eksesser ikke lenger har relevans i den nye verdensordenen.

7) 
Enhver revolusjon trenger “den gode fiende”. For global-arkitektene er derfor det nasjonalistiske Russland den åpenbare kandidat. Krig, klimakrise, raseopptøyer, finanskollaps, energimangel, kriminell vold etc. er alle eminente avledningsmanøvrer for at folkene i første omgang ikke skal tenke nøyere over at dette i virkeligheten er ingredienser skapt for å skjule det som egentlig foregår – et historisk verdenskupp. Noen kunne jo bli engstelige. Og bare elendigheten blir uhåndterlig, vil man sitte med alle fire ess på hånden – politistaten. For å redde oss alle fra det de selv har skapt med vitende og vilje. Genialt!

8)
Mange smarte politiske trekk er forsøkt opp i gjennom historien for at elitene skulle ha balletak på befolkningene. Men ingen så smarte som dagens virkelighet legger opp til, der folket selv til slutt forlanger en sterk mann over seg etter at “demokratiet” og “menneskerettighetene” har “spilt fallitt”. Her har regissørene endelig lært av sine historiske forgjengeres feil. Og Rotschild, Rockefeller, Soros, Schwab, Gates, Fink, Støre, Solberg, Brende & co vil selvsagt aldri finne på å kalle seg keisere, konger, presidenter o.l. Nei de blir våre “tjenere” som redder oss fra undergangen.

9) 
Det er menneskenes redning og det eneste “gudsriket” vi trenger som er klekket ut i de indre salonger over mange tiår. “Den som ikke er med oss er mot oss” har aldri hatt større relevans. Og det er faktisk snart nå eller aldri. Ønsker du et fremtidig liv på kloden for dine etterkommere er det ingen vei utenom denne vår siste sjanse. Og hvem kan vel si nei til slikt? Med all makt på jord i noen få ikke-valgtes hender vil det selvsagt aldri bli noen stridigheter. Alt vil løses stille og rolig på kammerset til ditt beste. 

Amen i NWO’s navn.

10) 
Bonusen for alle de vestlige undersåttene blir at landenes uunngåelige ferd mot det nær forestående finansielle gjeldsstupet og dollar/euro-kollapsen medfører utnulling av all gjeld knyttet til våre valutaer i og med overgangen til en ny digital verdensvaluta. Dette er selvsagt ikke det viktigste for våre globalinspirerte milliardærer. Tror jeg tralala….

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.