Anklager om giftig arbeidsmiljø ved Verdens Økonomiske Forum (WEF)
Bilde: Fra video.

Anklager om giftig arbeidsmiljø ved Verdens Økonomiske Forum (WEF)

De siste årene har Verdens økonomiske forum (WEF) vært i søkelyset for anklager om et giftig arbeidsmiljø under ledelse av grunnlegger Klaus Schwab.

Flere nåværende og tidligere ansatte har trådt frem med påstander om diskriminering, trakassering og en kultur som strider mot de verdiene organisasjonen offisielt fremmer.

En spesielt illustrerende hendelse involverte Schwabs beslutning om å kvitte seg med alle ansatte over 50 år for å senke gjennomsnittsalderen i organisasjonen. HR-sjefen, Paolo Gallo, motsatte seg dette, ettersom oppsigelser må begrunnes med reelle årsaker som f.eks. dårlig ytelse. Kort tid etter ble Gallo selv sparket.

Videre har kvinnelige ansatte rapportert om dårlig behandling i forbindelse med graviditet. I 2017 fikk en ung kvinne, som ble utnevnt til å lede et initiativ for oppstartsbedrifter, beskjed av Schwab om at hun ikke lenger passet til stillingen etter at hun informerte ham om sin graviditet. Flere kvinner har fortalt om lignende opplevelser, der deres karrierer led på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon.

Trakassering

Det har også blitt rapportert om seksuell trakassering. Seks kvinnelige ansatte hevder at de ble utsatt for seksuell trakassering fra seniorledere, og to kvinner opplevde trakassering fra VIP-gjester under forumets arrangementer, inkludert Davos-møtene.

Rasisme

Anklagene inkluderer også rasisme. Svarte ansatte har rapportert om tilfeller hvor ledere har brukt N-ordet i deres nærvær, og flere svarte ansatte har følt seg forbigått ved forfremmelser eller ekskludert fra viktige arrangementer.

WEF avviser mange av anklagene og hevder at de har nulltoleranse for trakassering og diskriminering — og at alle klager blir grundig undersøkt. Organisasjonen understreker at Schwab aldri har satt en aldersgrense for ansatte, og at samarbeidet med HR-sjefen var ment å muliggjøre at folk kunne jobbe utover vanlig pensjonsalder. De hevder også at anklager om graviditetsdiskriminering stammer fra tidligere ansatte som ble avskjediget på grunn av omstruktureringer eller prestasjonsproblemer.

Til tross for disse forsikringene viser intervjuer med over 80 nåværende og tidligere ansatte en annen virkelighet. Mange beskriver et miljø hvor kvinner ble seksualisert og svarte ansatte diskriminert. Et tidligere medlem av ledelsen, Cheryl Martin, forteller at hun forsøkte å adressere trakassering og styrke retningslinjene, men at hun ble motarbeidet av Schwab og andre ledere. Hun endte med å si opp i 2018, etter at hennes ansvarsområder ble redusert uten forklaring.

Upassende oppførsel

Flere ansatte har også rapportert om upassende oppførsel fra Schwab selv. Barbara Erskine, en tidligere kommunikasjonsleder, forteller at Schwab ba et styremedlem si til henne at hun måtte gå ned i vekt. Andre kvinner har beskrevet hvordan Schwab kom med seksuelt ladede kommentarer som fikk dem til å føle seg ukomfortable.

Denne situasjonen er spesielt bekymringsfull, gitt WEFs offentlige posisjon som forkjemper for likestilling og inkludering. Organisasjonen publiserer blant annet en årlig “Global Gender Gap Report”, som vurderer landenes fremgang mot kjønnsparitet. Mange av de ansatte som har fremmet anklagene, arbeidet ironisk nok med å utarbeide nettopp denne rapporten.

Anklagene om et giftig arbeidsmiljø ved WEF reiser spørsmål om organisasjonens evne til å leve opp til sine egne idealer. Klaus Schwab har annonsert at han vil trekke seg som administrerende styreleder, men fortsette som ikke-administrerende styreleder. Det gjenstår å se om disse endringene vil føre til en bedre arbeidskultur i organisasjonen.

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.