Kan blodoverføringer med blod fra personer som har blitt vaksinert mot Covid19 være skadelig?
Image by Vince from Pixabay

Kan blodoverføringer med blod fra personer som har blitt vaksinert mot Covid19 være skadelig?

Japanske forskere advarer om potensielt dødelig utfall for mottagere av blod.

Av: Psykolog Rune Hagen

Omtrent 50% av oss vil trenge blodoverføring i løpet av livet. Om man er mellom 18 og 60 år, kjenner seg frisk, veier over 50 kg samt ikke er i risikogruppe for hiv, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod, kan man bli blodgiver. Vi har omtrent 98 000 blodgivere i Norge.

De siste årene har det vært klar overdødlighet i den vestlige verden. Mange har reist spørsmål om dette har sammenheng med Covid injeksjonene. I en fagfellevurdert undersøkelse publisert i Forensic Science International, der man gjorde obduksjoner etter dødsfall, fant forskerne at “73,9 % av dødsfallene var direkte på grunn av eller var betydelig bidratt til av covid-19-vaksinasjon.” Det ble og skrevet at “Våre data tyder på en høy sannsynlighet for en årsakssammenheng mellom covid-19 vaksinasjon og død.”

Blodgivere har opplyst at det ikke blir reist spørsmål om vaksinestatus i forhold til Covid når man gir blod. Det antas derfor at forekomsten av vaksinerte blant blodgivere er det samme som i befolkningen ellers. Har man noe å frykte av å få blodoverføring der giveren er vaksinert mot Covid-19?

I en metaanalyse publisert på preprints.org i mars 2024, advarer de japanske forskerne Ueda, Motohashi, Hirai, Yamamoto, Murakami, Fukushima og Fujisawa, om potensielt dødelige risikoer for personer som mottar blod fra personer med mRNA Covid injeksjoner. Med bakgrunn i dette ber forskerne om umiddelbare tiltak for å trygge blodforsyningen og at ytterligere undersøkelser gjøres for å forstå mer av de mulige farene.

Den spesielle risikoen forskerne løfter frem, er at blodet kan bli påvirket av prionlignende strukturer som finnes i piggproteinet. Prioner er feilfoldede proteiner som kan forårsake nevrodegenerative sykdommer, som Creutzfeldt-Jakob sykdom (CJD), ved å indusere feilfolding av normale proteiner i hjernen.

Forskerne sier videre at om piggproteiner med prionliknende strukturer kan overføres gjennom blodoverføring, kan det være risiko for å påføre mottakerne prionsykdommer. Prionsykdommer er vanskelige å diagnostisere tidlig. Prionsykdommer har lange latensperioder, som betyr at symptomene kan vises lang tid etter eksponering. Denne forsinkelsen kompliserer ofte arbeidet med å finne årsaken.

Hvis piggproteiner med prionlignende egenskaper er tilstede i blodet til individer med covid-injeksjoner, kan det hende at eksisterende blodsikkerhetsprosedyrer ikke er tilstrekkelige for å forhindre skadelig overføring.

Forfatterne understreker behovet for omfattende studier for bedre å forstå konsekvensene av disse prionlignende strukturene i piggproteinet, ikke bare for mRNA-injekssjonssikkerhet, men også for å få informasjon om andre tiltak i forbindelse med blodoverføring er nødvendig.

Forskerne foreslår å gjennomføre grundige intervjuer med potensielle blodgivere. Intervjuene bør dekke deres vaksinasjonsstatus, antall mottatte doser, deres COVID-19-infeksjonshistorie og eventuelle symptomer de kan oppleve, som kan indikere tilstander som postvaksinasjonssyndrom (PVS), langvarig COVID- eller andre komplikasjoner. Det foreslås og at det blant annet gjennomføres massespektrometri for å måle piggproteininnhold i blodet.

Forfatterne påpeker at hvis man fortsetter å bruke vaksiner med mRNA og mRNA-LNP teknologi vil riskoen øke. Forskerne sier i konklusjonen:

Det bør også understrekes at de spørsmålene som diskuteres her er saker som gjelder alle organtransplantasjoner, inkludert benmargstransplantasjoner, og ikke bare blodprodukter.Virkningen av disse genetiske vaksinene på blodprodukter og den faktiske skaden forårsaket av dem er foreløpig ukjent.For å unngå disse risikoene og forhindre ytterligere utvidelse av blodforurensning og forverring av situasjonen, ber vi på det sterkeste om at vaksinasjonspraksisen med bruk av genetiske vaksiner suspenderes og at det gjennomføres en skade-nyttevurdering så snart som mulig, som tatt til orde for av Fraiman et al.og Polykretis et al.Som vi gjentatte ganger har uttalt, er helseskadene forårsaket av genetisk vaksinasjon allerede ekstremt alvorlige, og det er på høy tid at land og relevante organisasjoner tar konkrete skritt sammen for å identifisere risikoene og kontrollere og løse dem.”

Polykretis, P.; Donzelli, A.; Lindsay, J.C.; Wiseman, D.; Kyriakopoulos, A.M.; Mörz, M.; Bellavite, P.; Fukushima, M.; Seneff, S.; McCullough, P.A. Autoimmune inflammatory reactions triggered by the COVID-19 genetic vaccines in terminally differentiated tissues. Autoimmunity 2023, 56.

Polykretis, P.; McCullough, P.A. Rational harm-benefit assessments by age group are required for continued COVID-19 vaccination. Scandinavian Journal of Immunology 2022, 98.

Fraiman, J.; Erviti, J.; Jones, M.; Greenland, S.; Whelan, P.; Kaplan, R.M.; Doshi, P. Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults. Vaccine 2022, 40, 5798–5805.

Bardosh, K.; Krug, A.; Jamrozik, E.; Lemmens, T.; Keshavjee, S.; Prasad, V.; Makary, M.A.; Baral, S.; Høeg, T.B. COVID-19 vaccine boosters for young adults: a risk benefit assessment and ethical analysis of mandate policies at universities. Journal of Medical Ethics 2024, 50, 126–138.

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.