Det er MENINGEN å ødelegge Vesten
Image by intographics from Pixabay

Det er MENINGEN å ødelegge Vesten

Og slett ikke bare tilsynelatende feildisposisjoner.

Av VOX

Vestens befolkning makter ikke å ta inn over seg at det er våre globalorienterte lederes HENSIKT å ødelegge de vestlige velfungerende land. Det er nemlig for denne eliten grunnleggende nødvendig å utjevne forskjellene blant folk og kulturer worldwide. For ingen verdensregjering kan lykkes med et rikt vest/nord og et fattig sør/øst.

Heidundrende suksess

Dette innlysende momentet er imidlertid så historisk utrolig å annamme for den jevne borger – ja selv blant  presumptivt oppegående alternative medier – at all debatt og kritikk kun strekker seg til å belyse politikernes tilsynelatende feildisposisjoner og det som ved første blikk kan  synes som tankemessige kortslutninger. Men hva om hele poenget er å bryte ned våre samfunn for å tilrettelegge for global likhet? Ja da er jo tvert i mot det vestlige, selvødeleggende vanstyret – også her hjemme – en hei dundrende suksess.

Die neue Endlösung 

Venstresidens sosialister og kommunister jubler i vilden sky når globalistenes liflige tale skyller over dem. Die Endlösung denne gangen er ikke utryddelsen av uønskede messianske folkeslag. Men tvert i mot opprettelsen av det fullt ut jordiske messiasriket der ingen lenger skal eie noe, men like fullt være lykkelige. Og da står selvfølgelig alternative religiøse messiasriker i veien.Det er denne gangen selveste menneskenaturen globalarkitektene har erklært krig. Ikke da å undres over at det store flertallet ikke tar inn over seg hvilke utfordringer det innebærer at noe få selvvalgte skal bestyre hele planetens velbefinnende.

Skjebnetid

I denne kampen er alle knep og triks lovlige. Det gjelder nå “menneskehetens skjebne” og da er det – som vi kjenner fra all totalitarisme – ønskelig med løgnpropaganda, vold, juridisk urett og de råeste slag under beltestedet. De som måtte våge å løfte sin røst til motforestillinger blir nå i økende grad  tatt hånd om på enhver tenkelig og utenkelig måte. Ensrettingen er fra barnsben så målrettet og total at selv fortidens diktatoriske entiteter burde kunne smile i skjegget down under. Joseph Goebbels fremstår jo snart som en reneste pjokk i forhold til mange av dagens politiske predikanter.

Nye helvetestrusler

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 1953 da biskop Ole Hallesby truet det norske folk med helvetes pinsler om de ikke straks vendte om til “den sanne lære”. Og sannelig er vi der igjen, der godtfolk trues til lydighet med  det nye helvete – klimakrise, energikrise, kjønnskrise, finanskrise, rasekrise og atomkrig. Alt dette servert oss av under-klakørene for å dra oppmerksomheten bort fra det faktum at en håndfull milliardærer med filialer i New York og Davos har til hensikt å kuppe til seg hele planeten. 

“Det du ser er bare tull”

Men bare du nevner dette trår straks hele den globale underskogen av godt betalte medie-kolportører til med bistand fra “fagfolk”. For det du både ser og hører er rett og slett bare noe konspiratorisk sludder og vås. Du ser ikke multimillion-rike entiteter som kaller seg arbeiderledere. Og det nasjonale arvesølvet har aldri vært folkets. Krig er veien til fred. Og det foregår ikke en befolkningsutskiftning i Vesten. At du plutselig har minus på konto mens regningene øker og øker i verdens rikeste land er kun en psykologisk virkelighetsflukt fordi du leser på nett og ser rundt deg med feil briller.

“Folkegalskap”

For å kunne hjelpe mot denne folkegalskapen planlegger nå amerikanerne enorme interneringsleire i femti stater for millioner av mennesker. De som står ferdige er foreløpig tomme, men skal vi tro kanadiske “tenketanker” bør alle være forberedt på borgerkrig i USA.  Hvor i all verden fikk USA-eliten tanken på slike godhjertede og velmenende Konzentrationsläger hen – som kunne hjelpe alle oss feiltenkere å komme til sans og samling og forbedre livene våre? Covid er jo over, men det finnes sikkert adskillig farligere politiske sykdommer. Og by the way – alle de ulovlige innvandrerne sendes jo tvert i mot rett ut i samfunnet.

Vi ses i luftegården…

VOX

https://inyheter.no/16/06/2024/anbefaler-at-politikerne-forbereder-seg-pa-borgerkrig-i-usa/

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.