Dom i brutal drapssak i Bergen
Ill. bilde, fra video i Sudan

Dom i brutal drapssak i Bergen

Mohammad Mousa Noren Mohammad dømt til forvaring i 13 år.

24 år gamle Mohammad Mousa Noren Mohammad ble 6. juli 2024 funnet skyldig i drap i Hordaland Tingrett i Bergen. Både drapsmannen og offeret, Abdulmajid Omar Yousef Ahmed, var fra Sudan. Selve drapet fant sted på en fest den 28. desember 2022 hjemme hos drapsmannen, hvor det ble inntatt både alkohol og narkotika. To andre var også til stede på festen, som endte med at Mohammad drepte sin landsmann med et stikk i halsen med en knust flaske.

Det ble utøvd stor kraft i selve drapshandlingen.

Rettspapirene, som Uten Filter har gjennomgått, viser at Mohammad tidligere er straffedømt to ganger for vold, trusler og knivstikking. I tillegg er det en rekke situasjoner og episoder beskrevet i rettspapirene som i liten grad støtter opp under den dømtes påstand om at drapet var et slags uhell da de leke-slåss. Bergensavisen gjentar heller ukritisk denne påstanden i sin dekning av saken. Dommen viser at offeret blødde raskt i hjel som følge av et langt og dypt kutt som gikk gjennom både blodårer og kroppsvev.

Dommen forteller at begge mennene fra Sudan kom til Norge som angivelige mindreårige asylsøkere. Etter ankomst har domfelte levd et liv på sosialstønad. Ifølge domfelte var mennene fra Sudan gode venner. Rettspapirene understreker videre at den domfelte, før ankomst til Norge, har levd et liv preget av grov vold og mishandling. Han oppgir selv å ha drept flere personer og vært involvert i ulike voldshandlinger i Sudan.

De sakkyndige som retten har oppnevnt, har konkludert med at Mohammad har en posttraumatisk stresslidelse og permanent personlighetsendring, som følge av katastrofale livshendelser. Likevel er alle partene enige i at strafferettslig utilregnelighet ikke er et element i saken.

Bildet som tegnes av Mohammad i rettspapirene, er av en aggressiv og ukontrollert person som er til stor fare for sine omgivelser. Dette vektlegges også av retten selv i straffeutmålingen.

I tillegg til selve drapet er Mohammad funnet skyldig i en rekke ganger å ha utøvd vold og framsatt en lang rekke trusler mot politimenn, fengselsbetjenter og andre offentlige ansatte.

Det finnes mange eksempler på dette i dommen:

Blant annet er Mohammad dømt for å ha klort og spyttet på en fengselsbetjent, i tillegg til å ha uttalt «fuck dere», «du er ferdig» og bare vent». Videre har han ovenfor en annen fengselsbetjent uttalt: «Jeg skal banke deg, knulle moren din, kom inn på cellen, jeg knuser deg!». Ved samme anledning spyttet han også på betjenten.

Ved nok en annen anledning uttalte han til en politibetjent: «Bergen er liten. Jeg skal finne dere alle. Hvis dere slipper meg, jeg sverger jeg skal skyte, og jeg husker ansiktet ditt veldig godt», samt «Lås opp døren min. Hun der er en jævla hore. For et fittetryne» — eller lignende.

Senere i Bergen fengsel truet Mohammad med at han skulle drepe en annen mannlig fengselsbetjent. Like etter dette uttalte han om en kvinnelig betjent: «Jeg sverger, om jeg ikke får tingene mine skal jeg drepe x, jeg gjør det med gaffel eller kniv.»

En annen dag kom han med følgende uttalelse da det var fattet vedtak om at han skulle overflyttes til Agder fengsel: «Jeg skal drepe en person i det andre fengselet hvis jeg blir flyttet» — eller lignende.

Mohammad slo også ved en senere anledning en kvinnelig fengselsbetjent i ansiktet. Han truet også andre fengselsbetjenter fra å komme inn på cella hans, eller beordre ham til å gjøre noe, for da kom han til å «slå dem rett ned» eller lignende.

Han har også framvist aggressiv atferd og vandalisert egen celle. Ved den anledningen som beskrives i papirene, så uttalte han følgende til en av fengselsbetjentene: «Jævla fitte, hore, pussy» eller lignende, og kastet et brukt tørkepapir i ansiktet på ham.

En fengselsbetjent ble ved en annen anledning bitt i en finger og ble truet: «Jeg skal ta dere jævla fitter» eller lignende. I tillegg til alt dette kommer en anledning hvor han spyttet en fengselsbetjent i ansiktet og slo ham i hodet ved tinningen.

Videre har han, en stund før drapet fant sted julen 2022, oppsøkt NAV i Bergen og kommet med trusler. Til en vekter på stedet uttalte han: «Jeg skal fucke stedet opp» og «Jeg skal fucke deg opp». Etter dette formet han hånden sin som en pistol og rettet den mot vekteren og forbipasserende mens han sa «bang bang bang». Han uttalte videre i samme situasjon: «I don’t give a fuck, skal kill everybody», og la til han skulle skyte folk, og at han skulle ødelegge og rive ned lokalet. På ny formet han igjen hånden som en pistol og rettet den mot NAV-ansatte, og uttalte «jeg skal ta de» og «jeg skal huske de». Da vekteren ga beskjed om at  politiet ville bli kontaktet dersom han ikke roet seg ned, så svarte han: «Jeg skal fucke deg opp og dette lokalet» og «La politiet komme, jeg er klar».

Alle disse forholdene har retten funnet godgjort og har dømt Mohammad for dem.

Det er derfor vanskelig å tro at drapshandlingen var et uhell under lek når denne atferden er dokumentert.

Nå er Mohammad dømt til forvaring i 13 år for drap, med minstetid på 8 år og 8 måneder. Han har allerede sittet nærmere to år i varetekt som kommer til fradrag fra tiden. I tillegg må han betale tre etterlatte av den avdøde et millionbeløp i oppreisning.

Dommen er ikke rettskraftig.

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.