Hele den vestlige verdens finansielle posisjon synes nå stadig mer nedadgående. Bare statsgjelden i USA nærmer seg nå 35 trillioner dollar, og Biden trykker penger for harde livet. Heller ikke Vest-Europa slipper unna tidenes pekuniære nedtur. I realiteten er vi vitner til mer enn en kollaps ala 1929. For nå er den tradisjonelle vestlige kultur i full, styrt avvikling.
Hele den vestlige verdens finansielle posisjon synes nå stadig mer nedadgående. Bare statsgjelden i USA nærmer seg nå 35 trillioner dollar, og Biden trykker penger for harde livet. Heller ikke Vest-Europa slipper unna tidenes pekuniære nedtur. I realiteten er vi vitner til mer enn en kollaps ala 1929. For nå er den tradisjonelle vestlige kultur i full, styrt avvikling.

Slaget om Vesten seiler opp!

Vi må vinne kulturkampen!

Av VOX

Hele den vestlige verdens finansielle posisjon synes nå stadig mer nedadgående. Bare statsgjelden i USA nærmer seg nå 35 trillioner dollar, og Biden trykker penger for harde livet. Heller ikke  Vest-Europa slipper unna tidenes pekuniære nedtur. I realiteten er vi vitner til mer enn en kollaps ala 1929. For nå er den tradisjonelle vestlige kultur i full, styrt avvikling.

 Kun ett kort tilbake på hånden!

For å unnslippe alle tidligere verdensrikers historiske fall etter noen hundreår i tet, har finanseliten bare ett kort tilbake på hånden. En ny verdensorden må etableres der vår nedadgående valuta kan nulles ut og konverteres til en ny, digital pengeenhet. Dette betinger at man konverterer FN til sete for et nytt, verdensomspennende rike – kalt New World Order. Rett og slett Vestens siste sjanse til å unnfly kollaps.

Det haster!

Den øvrige verden er imidlertid i ferd med å våkne. De ønsker ikke å la Anglo-Amerika og det øvrige Europa beholde sin fallerte kortstokk på egen hånd. Og tvinge resten av verden til underkastelse. De har derfor opprettet et alternativ i form av de såkalte BRICS-landene. Russland, Kina, India, Brasil, Sør-Afrika med flere vil nå møtes allerede i oktober i år med tanke på å etablere et alternativ til dollaren som verdens grunnvaluta.

1929 “pluss moms”

 Skulle dette lykkes vil Vesten i verste fall kunne oppleve en lynrask økonomisk kollaps ala 1929 “pluss moms”. USA/Europa & co sitter nå og venter/håper på utfallet av proxy-krigen i Ukraina. Det gjør sannelig også resten av verden. Taper Vesten enda en krig etter tidligere tap mot sauegjetere, ørken-nomader og andre presumptivt svakere regimer, mistes all maktmessig troverdighet i det store verdensbildet. Det vil i såfall initiere BRICS-landene  i retning egen, ny verdensvaluta. Byttemiddelet dollar vil svinne som dugg for solen.

Russland MÅ knekkes!

Det er derfor uaktuelt for vår vestlige verdens til nå rikeste å gi seg i Ukraina. Det er et være eller ikke være. Som reinspikka nasjonalistisk utfordrer utgjør Russland NWO’s hovedhinder, og vippes av pinnen. På den ene eller andre måten – koste hva det koste vil. Rotschild, Rockefeller, Gates, Fink, Soros, Bilderberger- og Davos-gutta er villige til nok en gang å ofre Europa for å slippe blodsøl i New York. Og for å berge siste rest av Vestens føringsposisjon og deres egne gigaformuer.

Verdenskupp

Og mens den virkelige eliten er intenst opptatte med rett og slett og kuppe planeten ved hjelp av den nye verdensordenen, kastes en rekke bein til folkene. Der er det ønskelig at de er fullt ut opptatte med å debattere “energikriser”, “klimakriser”, rasesplittelser med påfølgende kulturkamp, “pandemier” etc.etc. Da får overtakelsen av hele planeten planlegges i ro og fred uten brysomme innvendinger. For hvilke få og utvalgte mennesker skal utgjøre den politiske rammen i en slik, ny worldwide FN-regjering med full makt over alle andre? Heter noen av dem Adolf, har de vel byttet navn, men…

Alice Weidel
Forige innlegg

“Jeg vil stå i front!” – CDU-ordfører støtter Antifa-ledet masseprotest utenfor AfDs partikonferanse

Austrian MEP Harald Vilimsky
Neste innlegg

“Gjør Orbán til president i Europakommisjonen for å redde Europa”, sier ledende østerriksk parlamentsmedlem

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.