08/05/2024

Hvorfor starter vi «Uten Filter»?

I Norge er det, på mange områder, lavt under taket.

De som sitter med makt og privilegier vil nødig dele dem med andre. Det sier seg selv.

Vi finner intet unntak til denne allmenne regelen med tanke på det eksisterende mediebildet. Landskapet vårt for nyhetsformidling er dessverre preget av få reelle aktører, politisk betinget statsstøtte, sterkt konformitetspress og politisk korrekthet. Dette gir en svært usunn og systemlojal, klart venstreorientert — og antinasjonal politisk konsensus i media. Bildet speiler heller ikke hva folkemeninger er på mange punkter.

Pressen antar lett en formynderrolle; de anser det som sin rett og plikt å oppdra folkehopen. Dette er rammen for hvordan nyheter i Norge skal framstilles; de opprettholdes gjennom ekskludering og sensurering av aktører som presenterer uønskede fakta og meninger.

I en rekke viktige spørsmål framstår det som tilnærmet umulig å fremme andre synsmåter enn de som framelskes av opplagte maktinteresser — som selv drar fordel av disse. En kollektiv ignoranse råder. Spesielt gjelder dette for de brennbare politiske spørsmålene i vår tid. Selv det mest overfladiske blikk på aktuelle saker vil avsløre at norske velgere kun blir informert gjennom hovedstrømsmedia (MSM). Dermed er store deler av befolkningen både uinformert og desinformert. Dette utgjør et stort demokratisk problem, og problemer er det ofte lettere å bortforklare — enn å saklig adressere.

Den norske mediefloraen mangler i dag tilstrekkelig med medier som er sannferdige, objektive, realistiske og lojale til folk og land. De har heller ikke nok mot til å ta opp de tingene som ellers holdes skjult, eller framstilles som betydningsløse. I Norge er det kun noen få mindre nettaviser og blogger som evner å supplere publikums verdensbilde med litt av den store mengden informasjon som MSM underslår eller fordreier. Disse når kun ut til noen få prosent av den totale populasjonen.

Dette er bakgrunnen for at «Uten Filter» startes. Vi kan ikke lengre bare godta at alle de nevnte urimelighetene i det norske mediebildet får fortsette. Noe må gjøres.

Vår visjon er at «Uten Filter» skal innta en rolle som et nasjonalt, sannferdig, ukorrumpert og partiuavhengig medietilbud til den norske befolkningen.

Slik er dette et initiativ i beste folkeopplysningstradisjon.

Vi vil aktivt motvirke den ensidighet og partiskhet som dessverre preger norsk offentlighet i formidlingen av nyhetssaker og det tilhørende kommentarstoffet, samtidig som vi vil bestrebe oss på å levere et produkt av god kvalitet og ta opp saker som vekker allmenn interesse.

Med lanseringen av «Uten Filter» så etableres en ny plattform for å gi dybde og substans til det patriotiske og nasjonalkonservative perspektivet på tingenes tilstand i Norge og internasjonalt.

Øyvind Eikrem, Redaktør

Victoria Silvstedt gir Alternativ för Sverige reklame i forkant av EU-valget
Forige innlegg

Victoria Silvstedt gir Alternativ för Sverige reklame i forkant av EU-valget

Verdig 8. mai avduking av minnesmerke på Sola kirkegård.
Neste innlegg

Verdig 8. mai avduking av minnesmerke på Sola kirkegård

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.