Intervju med Partileder, Geir Ugland Jacobsen, i Norgesdemokratene — før helgens landsmøte i Bergen

Intervju med Partileder, Geir Ugland Jacobsen, i Norgesdemokratene — før helgens landsmøte i Bergen

Denne helgen, 25. til 26. mai 2024, har Norgesdemokratene sitt landsmøte i Bergen.

Uten Filter har hatt gleden av å intervjue partileder Geir Ugland Jacobsen. Han gjør opp status for arbeidet som partiet har utført og ser framover mot valget 2025.

Vår samtale gjengis her:

— Uten Filter (UF): Hvordan går det med ND for tiden?

Geir Ugland Jacobsen (GUJ): Det går godt. Det er mye aktivitet i partiet, og vi merker at troverdigheten styrkes ettersom tiden går. Mange ser at vi har hatt rett i omtrent alt vi har hevdet de siste tre-fire årene. Slik sett så står programmet vårt seg svært godt. Jeg regner kun med mindre endringer i år. Partiets politiske kurs kommer ikke til å bli endret vesentlig.

Vi har fått en god del nye medlemmer etter nyttår. Samtidig har vi byttet medlemssystem, vasket ut dubletter og en del medlemmer som av ulike årsaker har forlatt partiet for mange år siden. Netto endring er uansett positiv. Det lover godt.

Vi hadde 0,8% på siste partimåling. FrP har riktignok mest fremgang for tiden. så mange velgere er kritiske til sittende regjerning. Men mange norske velgeres langtidshukommelse er heller dårlig. FrP er jo ikke et nasjonalkonservativt parti, selv om en god del velgere tror akkurat det. Dett sier jo fatisk ledelsen også selv. Kun Norgesdemokratene er konsekvente i å verne om Norge, og trolig det eneste partiet som mener alvor med hensyn til å stoppe globaliseringen og tyningen av Norge.

Resultatet for kommunevalget i fjor, var 0,5 % — med liste i 22% av kommunene, samt ingen fylkestingsliste i Finnmark. Da fikk vi 10 kommunestyrerepresentanter, og de jobber nå for vår politikk i de ulike kommunenei fire år. Omregnet til et estimert riksresultat (om vi hadde stilt i alle kommunene), så kommer vi på ca. 1,5 %, det vil si bedre enn i Stortingsvalget 2021.

— UF: Hva skal dere gjøre fremover?

GUJ: Vi skal utvikle og finpusse organisasjonen. Vi skal etablere flere lokallag som skal drive valgkamp i 2025, og disse må skoleres og settes i virksomhet.

I 2025 er ambisjonene å nå bedre ut til velgerne. Dessverre har vår synlighet vært for svak. Vi har vært boikottet av de største mediene siden 2021. Det er svært udemokratisk, og vi skal komme rundt dette problemet.

Norgesdemokratene har blant annet igangsatt en ny konservativ mediekanal for alle: Uten Filter. Denne kanalen har fått en pangstart og vil vokse framover. Den er ment å være en partiuavhengig nasjonalkonservativ kanal for nyheter, debatt og annen folkeopplysning.

Her omtales mye som forties og forvrenges av dagens riksmedier. Vi skal også øke og forbedre aktiviteten på usensurerte sosiale medier. Vi skal videre utnytte det nye medlemssystemet til å øke medlemsmassen. Vervekonkurranse pågår nå, og den skal evalueres med tanke på enda mer effektiv verving frem mot valget. Med andre ord: vi har planer for å lykkes best mulig.

De folkevalgte posisjonene vi sikret oss i kommunevalget skal brukes til å fremme politikk som setter Norge først. Her er det veldig mye å gå løs på. Enkelte kommunestyrer synes ikke å sette hverken kommunen eller folk og land først.

Vi skal se på muligheter og trusler som følge av den nye valgloven som kom nå i mai 2024. Denne loven er åpenbart vedtatt av konsensuspregede etablerte partier for å hindre fremvekst av opposisjon. Dette er opplagt urimelig, men er nå landets lov. Flere småpartier med en del fellestrekk med oss vil trolig måtte gi seg for valget i 2025. Norgesdemokratene er imidlertid kvalifisert for Stortingsvalget i kraft av tidligere valgresultat. Vi ønsker ressurser fra de andre og mindre partiene velkomne til oss.

— UF: Hva forventer du av årets Landsmøte?

Jeg tror det blir noen fine debatter om ulike resolusjoner og programendringsforslag. Noen av disse representerer politikk på felt vi ikke dekker i dag. Andre foreslår en kursjustering eller presisering av eksisterende politikk.

Så skal vi som vanlig velge nytt sentralstyre og diverse komitéer.

Sist, men ikke minst, så gir Landsmøtet en mulighet til å treffe partikolleger fra andre steder i landet som man ikke ser så ofte. Det er alltid mentalt oppbyggende og nyttig.

— UF: Det var du som initierte restarten av Demokratene i desember 2020, etter et kraftig oppgjør med FrP. Med på lasset fulgte mange nasjonalkonservative medlemmer, og en del sterke tillitsvalgte fra FrP. Det kom også flere fra andre partier. Har det svart til forventningene for din del?

GUJ: Det vil jeg si. Jeg er veldig godt fornøyd med politikken, organisasjonen og medarbeiderne generelt. Jeg skulle selvfølgelig helst sett at vi hadde kommet inn på Stortinget i 2021. Skammelig behandling av media sørget dessverre for at det ikke ble slik. Etter nyttår fikk vi litt medieomtale (veldig lite), som syntes mest inspirert av mitt oppgjør med FrP.

Demokratene toppet på 3,1% på partimåling i Dagbladet den 2. juli 2021. Etter den målingen fikk vi absolutt ingen omtale i riksmedia av partiet og politikken vår. Det ble helt stille. Vi fikk som regel heller ikke inn politiske leserinnlegg. Hadde vi vært ute på venstresiden med en slik vekst, hadde vi blitt båret på gullstol inn på Stortinget av riksmedia. Vi kan dokumentere forskjellsbehandlingen i bl.a. NRK. Når det er slik blir demokratiet en vits.

— UF: Det er etter sigende lansert en annen lederkandidat i år. Hvordan ser du på det?

GUJ: En del av jobben min er å sikre fremvekst av nye lederemner. At noen ønsker å stille til valg må jeg regne med. Jeg har ikke noe imot avløsning med tiden, så sant en ny leder objektivt sett er godt kvalifisert. Jeg skal ikke kommentere kvalifikasjoner, men forsøket vi nå ser, er – slik jeg ser det – svært dårlig timet. Det er kun ett år til Stortingsvalget 2025, og partiet trenger ro og kontinuitet i ledelsen frem til det er overstått. Det oppstår fort spenninger som det vil ta tid å løse opp dersom vi får blokkdannelser og kampvotering om lederverv.

Jeg er forøvrig relativt godt fornøyd med dagens styre, og tror oppfatningen deles av de fleste styremedlemmer. Vi jobber meget godt sammen, selv om det til tider ønskes litt mer kapasitet. Dette er naturlig i et lite parti med begrensede økonomiske ressurser. Jeg har derfor ikke selv uttrykt noe eksplisitt ønske om utskiftinger i styret.

For eget vedkommende, er det slik at min jobb som partileder er et kall for meg. Ønsket om å sikre folk, fedreland og egne etterkommere i en utfordrende tid, er det som motiverer meg. Jobben er av typen som krever en døgnet rundt, 365 dager i året. Har man ikke mulighet til å sette av tiden det tar, eller mangler støtte hjemme, skal man ikke være partileder.

Jeg mener at partiets interesser frem til valget ivaretas best med dagens partiledelse, eventuelt med mindre justeringer. Vi har en strategi vi skal iverksette, og mange baller i luften som må landes. Vi har dessuten bygget opp et stadig voksende nettverk utenfor partiet via personlige relasjoner, og dette skal hjelpe oss med å vinne terreng.

Store utskiftinger i ledelsen og medfølgende friksjon, betyr et skritt tilbake. Det har vi hverken tid og ressurser til. Dette mener jeg bør være tungtveiende argumenter for partiet.

Til slutt vil jeg si at det er lansert en del tvilsomme argumenter for å bytte ledelse. Noe er også kommunisert i media, og det synes jeg er synd. Når diagnosen er feil, blir kuren som regel også det. Det er ikke så lurt å amputere armen fordi man har litt vondt i en tann, for å si det sånn, avslutter partilederen.

Uten Filter vil rapportere fra årets landsmøte til Norgesdemokratene.

Rødt avholder ekstraordinært landsmøte
Forige innlegg

Rødt avholder ekstraordinært landsmøte

Avsløring av CIAs hemmelige innsats for å ta kontroll over sosiale medier
Neste innlegg

CIAs hemmelige innsats for å ta kontroll over sosiale medier er avslørt

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.  

Ikke glem

Foto: Fra NDs landsmøte. Fra venstre: sekretær i sentralstyret Ole Anders Flatmo, organisatorisk nestleder Tom Stian Øhman, partileder Geir Ugland Jacobsen og på det tidspunktet påtroppende politisk nestleder Ellinor Birkeland.

Ellinor Birkeland trekker seg fra Norgesdemokratene

Trakk seg som politisk nestleder bare 16 dager etter at
Tyske initiativ mot Pride-ideologien har spredd seg til Norge: Møt #Stolthetsmåned

Tysk initiativ mot Pride-ideologien har spredd seg til Norge: Møt #Stolthetsmåned

Kampanjen markerer nasjonal stolthet og harselerer med LGBTQ+-bevegelsen.