Bokomtale: Neste generasjons marxisme

Hva har skjedd med USA? Hvordan ble det et land der lærere forteller elever at de kanskje er født i feil kropp, og der det å beholde jobben kan avhenge av at du bekrefter løgnen om at samfunnet vårt er systemisk rasistisk? Dette er to av mange eksempler på at en ny marxistisk ideologi er i ferd med å gripe våre institusjoner. Dette er ikke 1960-tallets sovjetiske marxisme; dette er neste generasjons marxisme, og den infiltrerer alle deler av det amerikanske livet.

Av: Per Anton Rønning

Mike Gonzalez og Catherine Cornell Gorka har skrevet boken Next Gen Marxism, og prøver å forklare hvorfor så mange nå ønsker å bli kvitt USA. Ikke bare  USA, men hele den vestlige kultur.

Boken er i salg nå.

Neste generasjons marxister må hindres i å nå sine mål, akkurat som tidligere generasjoners amerikanere bekjempet sovjetiske forsøk på å innføre kommunisme i USA. Det er bare gjennom å forstå hvordan vi har havnet her, og forstå alvoret i dagens kulturelle krise at vi kan formulere en strategi for å bekjempe denne fienden.

En aktivist i en anti-israelsk marsj nylig gjorde det klart hva målet med protesten var. Det hadde ingenting å gjøre med frigjøring av Gaza. Målet var å “bli kvitt” USA, dvs. amerikansk kultur og økonomiske system. Men ikke bare USA, det dreide seg om å bekjempe hele Vesten, vestlig kultur, økonomi og demokratisk frihet.

Vedkommende aktivt var klar på at de ville “dekolonisere”, gi tilbake land til urfolksamerikanere, og avskaffe kapitalen selv. Slike skriftemål er faktisk svært nyttig, det hjelper en å se bak kulissene og alle honnørord og slagord de bruker for å begrunne sine aktiviteter.

Denne aktivistens utsagn ble festet til en video som Elon Musk la ut på X, og hans kommentar var at de fleste fornuftige mennesker ikke kan forstå at ytre venstre faktisk har som mål å “avslutte Amerika” slik vi kjenner det. Videoen fikk 40 millioner avspillinger,så vi kan kanskje si at dette nå er avslørt offentlig.

Boken Next Gen Marxism forklarer presist hvorfor så mange plutselig vil bli kvitt USA slik vi kjenner det, og hvordan de kamuflerer dette bak andre typer korstog, som handler om rase, sex, klima,”ableism”, eller, som i dette tilfellet palestinere.

Dette minner sterkt om Herbert Marcuses definisjon av de “offergrupper” han mente skulle bære frem en revolusjon for å få innført kulturmarxismen. Når vi ser på verdens nyhetsbilde ser vi mange hendelser tilsynelatende uten kobling til hverandre, men hvis vi i stedet tenker at det vi ser er kamuflasje for å oppnå underliggende mål ved å fremme interessene til ymse offergrupper, begynnersammenhengen å avtegne seg. Da ser vi revolusjonære hensikter der kollektivistisk marxisme skal erstatte et individualistisk, kapitalistisk samfunn.

Målet er å bryte ned det samfunnet som har vokst frem med basis i vestlig kultur, for å erstatte det. I den sammenhengen skal vi være oppmerksom på den såkalte Pride-bevegelsen, som har støtte langt inn i høyresidens politiske miljø i dag.

Homofile var en av Marcuses eksplisitte grupper han håpet ville finne årsak til å  forkaste dagens samfunn for å erstatte det med et totalitæret sosialistisk samfunn. En meget viktig skanse i så måte er kjernefamilien, og denne må erobres. Kjernefamiliens betydning må viskes ut. Homofilt samliv er i så måte et verktøy til dette formålet. Kan man få frem et samfunn der den tradisjonelle kjernefamilien blir uglesett eller nedvurdert, er svært mye oppnådd.

Les også: Götz Kubitschek har avviklet Institut für Staatspolitik

Det er jo ingen åpenbar sammenheng mellom palestinere og homofile, tvert imot, muslimer forventes jo å bekjempe homofile, sogar drepe dem. Derfor er slike ting som “skeive for Palestina” en komplett selvmotsigelse sett på overflaten. Men ikke hvis de som trekker i trådene her har en annen målsetting som ikke dreier seg om støtte til skeive og/eller palestinere. Hvis målsettingen er å bekjempe vestlig kultur uten at dette nevnes eksplisitt, faller bitene på plass. Dette er en utspekulert taktikk, man støtter opp om noen som fremstilles som “svake grupper”, og bruker goodwill fra dette for å oppnå helt andre mål. Vær alltid på vakt når noen taler “svake gruppers” sak. Det kan ligge andre motiver bak.

Denne nye marxismen har oppstått fordi sosialistiske tenkere som Antonio Gramschi og Georg Lukacs ikke kunne forstå hvorfor den russiske revolusjon ikke spredde seg vestover i tråd med Marx forutsigelser. De kom frem til at hindringen for dette var vestlig kultur, og da begynte den tenkningen som fokuserte på hvordan bryte ned vestlig kultur å ta form.

I 1919 stilte Lukacs spørsmålet: “Hvem vil redde oss fra vestlig sivilisasjon?” Opprinnelig marxisme fokuserte på økonomi, men dette viste seg å være utilstrekkelig for marxismens utbredelse. Det kan ikke ha hatt tilstrekkelig appell at arbeiderklassen ville velte den kapitalistiske produksjonsmåte og innføre et klasseløst samfunn. Industriarbeideren så ikke ut til å bite på dette.

Les også: Carl Benjamin analyserer Rules for Radicals av Saul Alinsky

Så de nye marxistene tok konsekvensen av dette. I stedet for revolusjon startet de marsjen gjennom institusjonene, og særlig utdanningssystemet ble erobret innenfra. Vi kan bare seg til amerikanske universiteter for å få øye på hvilken formidabel suksess dette har vært. I dag er det ikke noen dans på roser å være konservativ student ved et amerikansk eliteuniversitet.

Den nye strategien er derfor ikke revolusjon, men å svekke de vestlige samfunn innenfra. Dette har lykkes over all forventning. Som eksempel kan vi bare se på media – hvor mange media dekker nyheter ut fra et konservativt ståsted? Iallfall ikke NRK. Heller ikke amerikanske media.

Konservative aviser eksisterer knapt lengre.  Aftenpostens forfall er et godt eksempel her. Så, mine damer og herrer: Vi har en formidabel oppgave foran oss om vi vil bekjempe denne nye marxismen. Men fortvil ikke: Det meldes at stadig flere unge mennesker tar konservative standpunkte. Vi må få dem på banen. Så må 68-generasjonen gradvis gli inn i obskuritet. 

Da kan det lysne av dag.

Migrasjonsekspert etterlyser lov om remigrasjon: «Befolkningsutskiftningen er et faktum!»
Forige innlegg

Migrasjonsekspert etterlyser lov om remigrasjon: «Befolkningsutskiftningen er et faktum!»

Höcke
Neste innlegg

Höcke (AfD) dømt til å betale bot på 13 000 euro for bruk av uttrykket «Alt for Tyskland»

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.