Legatum Publishing mot Fagbladet
Legatum Publishing mot Fagbladet

Fagbladet ikke felt i PFU etter fascist-omtale av Legatum Publishing sine bøker

Drøftingen uteble angående Fagbladet sine antydninger om at forlaget skulle kunne utgjøre en slags trussel ved å bruke et rom i biblioteket.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte under sitt møte onsdag at Fagbladet ikke brøt god presseskikk i en artikkel som omhandlet Legatum Publishing.

Den konkrete ordlyden i omtalen som Legatum Publishing reagerte på og hevdet burde utløse samtidig imøtegåelse var følgende::

Legatum er litt penere og pynteligere. Så det er ikke sikkert at de er en reell trussel for folk i biblioteket der og da. Men Legatum er et forlag som gir ut fascistisk litteratur, noe biblioteket ikke kan legge til rette for eller bidra til å legitimere.”

Les også: – Slumsete av NRK

Et flertall av rådsmedlemmene mente derimot at uttalelsen ikke kvalifiserte til å bryte Vær Varsom-plakaten punkt 4.14:

De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Delte meninger i PFU

En av faktorene for frifinnelse var at det var bøkene og ikke forlaget som ble omtalt som fascistisk. Dette var PFU-medlem Øyvind Kvalnes uenig i og påpekte at det i den omdiskuterte artikkelen stod “Legatum er et forlag som utgir fascistisk litteratur” og virket nesten oppgitt da han uttalte: “jeg kan ikke lese det på noen annen måte at det er en karakteristikk av forlaget og at det er en beskyldning mot forlaget. Facisme er et veldig sterkt adjektiv”.

I fjor ble NRK felt i PFU etter å ha omtalt Legatum Publishing som «fascistisk forlag». Fascist-stemplingen skjedde på  Dagsnytt 18 i starten av februar 2023, i et innslag om hvem som bør få være medlem av Den Norske Forleggerforening. Utgangspunktet for debatten var et utspill fra Bente Pihlstrøm i Humanist forlag hvor hun ville ekskludere forlaget Legatum Publishing fra Forleggerforeningen. Legatum Publishing fikk ikke delta i debatten.

Brunbesingsretorikken mister mening

PFU-medlem Nina Fjeldheim argumenterte i dagens PFU-møte for at Fagbladet ikke burde bli felt gitt at begrepene facisme og fascistisk har mistet sin mening:

Hele diskusjonen om hva som er facisme og fascistisk og sånn har på en måte tatt litt av. Det blir jo litt som rasistisk og sånn. Det mister på en måte neste litt innhold … Det er en merkelapp som brer om seg på mye forskjellig.”

Les gjerne: Carl Benjamin analyserer Rules for Radicals av Saul Alinsky

– Overså innholdet i halve klagen

Påstand om at forlaget skulle kunne utgjøre en reell trussel mot folk i biblioteket ble så vidt nevnt, men ikke diskutert. Dette reagerer forlegger i Legatum Publishing, Tore Rasmussen på. I en uttalelse til Uten Filter skriver han:

Det gleder meg at PFU anerkjenner at fascisme og rasist-begrepet er blitt utvannet og ikke lenger har en reell meningsbærende kraft. Dette er ord som hovedsakelig brukes som ledd i en hersketeknikk. Når det er sagt er jeg overrasket over at de overså innholdet i halve klagen og at de ikke tok tak i det mest vesentlige aspektet ved vår klage: Nemlig at det i Fagbladet ble antydet at vår tilstedeværelse i et bibliotek skulle kunne medføre en trussel mot besøkende i bibliotek. En slik påstand er jo helt absurd og jeg tror folk flest oppfatter det som en sterk påstand som burde utløse retten til samtidig imøtegåelse.”

PFU sin konklusjon

I sin konklusjon skriver utvalget at i deres mening må “både forlag og forfattere akseptere at lesere beskriver og opplever litteraturen ulikt, også på andre måter enn det man som avsender har hatt intensjoner om.

Videre skriver PFU:

Det må være stor takhøyde for å kunne beskrive litteratur. Selv om det her er brukt en belastende betegnelse, kommer utvalget til at “fascistisk litteratur” ikke er en sterk beskyldning av faktisk art som utløste forlagets rett til samtidig imøtegåelse.”

Se hele behandlingen av sak 060/24 – Legatum Publishing mot Fagbladet på onsdagens PFU-møte her (3:47:53):

«Ytringsfriheten er død!» Nederlandske konservative bekrefter tiltale for online kritikk av masseinnvandring
Forige innlegg

«Ytringsfriheten er død!» Nederlandske konservative bekrefter tiltale for online kritikk av masseinnvandring

Sterke reaksjoner fra Israel på at Norge, Spania og Irland anerkjenner Palestina
Neste innlegg

Sterke reaksjoner fra Israel på at Norge, Spania og Irland anerkjenner Palestina

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.  

Ikke glem

– Slumsete av NRK 

– Slumsete av NRK 

NRK ikke felt etter Dagsnytt 18-innslag, men fikk kritikk.