– Slumsete av NRK 
– Slumsete av NRK 

– Slumsete av NRK 

NRK ikke felt etter Dagsnytt 18-innslag, men fikk kritikk.

NRK frikjent etter Dagsnytt 18-Innslag om Professor Glenn Diesen

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte under sitt møte onsdag at NRK ikke brøt god presseskikk etter et Dagsnytt 18-innslag som omhandlet professor Glenn Diesen. Innslaget, som førte til en klage fra Diesen, ble likevel ansett som kontroversielt av flere medlemmer i utvalget.

Innslaget omhandlet en redaktør som trakk seg fra en panelsamtale på Litteraturhuset i Skien, angivelig på grunn av Diesens deltakelse. Programlederen introduserte Diesen som en “omdiskutert paneldeltaker” med “koblinger opp mot Russland,” hvilket Diesen reagerte sterkt på.

Mistenkeliggjort på feil grunnlag

Diesen, som er statsviter og professor i russisk politikk, klaget til PFU og hevdet at NRK mistenkeliggjorde ham ved å antyde at hans akademiske aktiviteter i Russland var problematiske. Diesen påpekte at han, til tross for sin erfaring fra Russland, har et betydelig nettverk i flere andre land, inkludert USA, India og Ungarn.

I sitt tilsvar innrømmet NRK at introduksjonen til innslaget var feilaktig, men understreket at feilen ble korrigert umiddelbart. De avviste også at innslaget utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse, og mente at dette ville innskrenke offentlig debatt i redaktørstyrte medier.

Delte meninger i PFU

Selv om NRK ble frikjent, var meningene delte i PFU. Medlem Gunnar Kagge uttrykte at saken lå i grenseland: “Jeg synes det er i grenseland,” sa Kagge, og mente at programlederen kunne ha formulert seg mer presist.

Medlem Eivind Ljøstad kritiserte NRKs håndtering som slumsete, særlig med hensyn til research: “Det stilles krav til at man er skjerpet. Jeg synes det er slumsete av NRK i mye av den sendingen. Det er oppsiktsvekkende hvor mye som går galt i starten.”

Frode Hansen, et annet PFU-medlem, var imidlertid enig med NRKs vurdering om at innslaget ikke fremmet beskyldninger av faktisk art og støttet NRKs argument om at strengere krav til samtidig imøtegåelse kunne begrense offentlig ordskifte.

Det har ikke lykkes redaksjonen i Uten Filter å få en uttalelse fra Glenn Diesen.

Følg PFU-møte direkte under:

russland
Forige innlegg

Russland vil endre havgrensen mot Finland og Litauen

Frankrike og etniske valg
Neste innlegg

Frankrike og etniske valg

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.  

Ikke glem

KI-generert illustrasjonsbilde.

– Ville ikke USA gjengjelde dersom Russland angrep amerikansk territorium gjennom en tredjepart?

Russlandekspert Glenn Diesen advarer mot eskalering.
Glenn Diesen | Ukraina Kollapser, Tredje Verdenskrig, Ingen Fredsforhandlinger, NATO vs Russland

KL. 20.30: Glenn Diesen på Wolfgang Wee Uncut

Teama: Ukraina kollapser, tredje verdenskrig, ingen fredsforhandlinger, NATO vs Russland.