08/05/2024

Tusener melder om vaksineskade etter å ha tatt mRNA-vaksinene mot Covid 19!

En voksende gruppe med Covid-vaksinerte i Norge klager over ulike symptomer på vaksineskade. Det er etablert en egen forening, VaxVeritas, med hurtig voksende medlemstall.

Foreningen forsøker å få norske myndigheter og medier i tale om noe som nå tegner til å være et stort og voksende samfunnsproblem, men det er vanskelig å få gehør og respons.

En stor del av dem som hevder seg vaksineskadde, klager over konstant utmattelse. Også pusteproblemer, synstap og mange andre mer eller mindre invalidiserende symptomer meldes.

Det viser seg at i alle land der vaksinering er gjennomført, forekommer de samme symptomene. Nylig er en del testrapporter fra Pfizer frigitt etter rettsordre. Her nevnes mange av de symptomer som de vaksineskadde hevder å ha. At Pfizer kjente til risikoen uten å kommunisere den til markedet, er svært alvorlig.

I enkelte land har myndighetene begynt å innrømme erstatninger, men stort sett sliter de som hevder seg vaksineskadd med å få aksept for sine skader, og langt mindre få erstatning.

De fleste lands myndigheter vegrer for å ta fatt i det voksende problemet, og det er overraskende lite forskning på temaet. Økende press fra allmennheten grunnet egenopplevd eller observert sykdom, mange suspekte dødsfall, generell overdødelighet i yngre aldersgrupper samt bratt fall i fødselsraten pga mistenkt vaksineindusert infertilitet, har imidlertid medført at enkelte land og stater demper vaksineringsiveren. Noen stopper også all vaksinering mot Covid, slik man nylig har gjort i Florida iflg New York Times, (se lenke).

Helt siden 2021 er ulike lands myndigheter blitt advart mot risikoen ved vaksinene. Hele veien er varslere og skeptikere blitt møtt med massiv sensur, mistenkeliggjøring, stigmatisering og slagordpreget propaganda fra media og myndigheter, selv om deres innsigelser og bekymring har vært godt begrunnet og dokumentert.

Within minutes of getting the Johnson & Johnson Covid-19 vaccine, Michelle Zimmerman felt pain racing from her left arm up to her ear and down to her fingertips. Within days, she was unbearably sensitive to light and struggled to remember simple facts.

New York Times

Vold avler vold. Kristne avler fred.
Forige innlegg

Vold avler vold. Kristne avler fred

Norge ranet på høylys dag.
Neste innlegg

Norge – ranet på høylys dag!

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.