14/05/2024

Spania: Heterofile degradert til annenrangs borgere

Det spanske arbeidsdepartementet har nylig opprettet et «register» for LHBTQ-personer, der personer som identifiserer seg som transpersoner eller homofile kan registrere seg. De vil da få fortrinnsrett når det gjelder rekruttering til offentlig sektor.

Det som for noen år siden hørtes ut som en abstrus dystopi, er nå i ferd med å bli virkelighet. I Spania skal et register sørge for at homofile og transseksuelle favoriseres fremfor heterofile. De berørte kan registrere sin subjektivt opplevde kjønns- og seksualidentitet og vil bli foretrukket fremfor andre ved valg til offentlige verv.

«Prioritet for jobbformidling»

Det hele ble initiert av Yolanda Díaz, den spanske arbeidsministeren og leder av det venstreradikale partiet Sumar. Díaz skrev på X (tidligere Twitter): «Vi fortsetter å skape rettigheter for dem som trenger det mest. Den nye arbeidsloven prioriterer grupper som tradisjonelt sett er mer vanskeligstilte når det gjelder å finne arbeid.»

Initiativet er realpolitisk irrelevant

Man trenger ikke være rakettforsker for å stille spørsmål ved det politiske alvoret i tiltakene. Det er tross alt lite sannsynlig at det er praktisk gjennomførbart på noen som helst måte. For det første er det nesten umulig å kontrollere om opplysningene som personene i registeret oppgir, faktisk stemmer overens med virkeligheten. Det finnes tross alt ingen kontrollinstans som kan sjekke om personene faktisk tilhører «LHBTQ»-samfunnet. For det andre må det bemerkes at dette initiativet neppe vil ha noen stor effekt i praksis, ettersom de statlige arbeidsformidlingene generelt ikke er særlig effektive. Ifølge en spansk studie ble bare rundt 1,9 prosent av spanjoler i arbeid formidlet til jobb gjennom denne tjenesten.

Billig regnbuepropaganda

Hovedformålet med dette initiativet fremstår å endre samfunnsdebatten mot venstre. Mens den venstreliberale siden for en tid tilbake krevde lik representasjon av alle minoriteter, og den konservative siden avviste det, har vi nå nådd et mer avansert punkt. Venstresiden ønsker å reversere fortidens påståtte diskriminering fullstendig, mens de konservative overtar venstresidens tidligere krav. Det spanske eksemplet viser nok en gang hvordan metapolitikk, kulturelt hegemoni og Overton-vinduet fungerer. Arbeidsministeren setter her hovedtemaet for diskusjonen, og avleder oppmerksomheten fra de mest alvorlige problemene, som for eksempel befolkningsutskiftningen i Spania.

Forbyr motstand mot Pride-ideologien

Slike hendelser er ikke isolerte enkelttilfeller, men er nå vanlig i hele EU. Nasjonalstater som ønsker å sette en stopper for denne regnbueterroren, blir straffeforfulgt. For eksempel avgjorde litauisk høyesterett for over et år siden at en barnebok for LHBTQ-personer bare kan selges med en advarsel. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen opphevet til slutt denne dommen. Dermed grep den avgjørende inn i den baltiske statens suverenitet. Den siste tidens hendelser i Storbritannia har også skapt overskrifter: Den britiske regjeringen skal ha brukt et åttesifret beløp på «woke-vitenskap», inkludert «skeive teori- og musikkklubber» og «transpropagandister».

Kort tid før valget til Europaparlamentet er det tydelig at det er et klart flertall for en høyredreining i migrasjonsspørsmålet. Selv om mange politikere, også fra høyrepartiene, ikke ønsker å ta tak i spørsmålet eller bare ønsker å gjøre det forsiktig, er det europeiske folkets holdning til migrasjon tydeligere enn i nesten alle andre spørsmål.
Forige innlegg

Undersøkelse: 7 av 10 europeere ønsker remigrasjon

Migrasjonsekspert etterlyser lov om remigrasjon: «Befolkningsutskiftningen er et faktum!»
Neste innlegg

Migrasjonsekspert etterlyser lov om remigrasjon: «Befolkningsutskiftningen er et faktum!»

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.