Stortingets kontrollkomite: PST får hovedansvaret for pride-angrepet

Stortingets kontrollkomite retter kritikk mot Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og justisminister Emilie Enger Mehl etter terrorangrepet under Oslo Pride i 2022. Komiteen mener at PST ikke klarte å avverge det islamistiske angrepet, og at justisministeren ikke fulgte opp det skeive miljøet tilstrekkelig i etterkant.

Stortingets kontrollkomite har avgitt sin innstilling angående terrorangrepet under Oslo Pride i 2022, og konklusjonen peker klart på Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) som hovedansvarlig. Ifølge NRK mener flertallet i kontrollkomiteen at justisminister Emilie Enger Mehl har sviktet i oppfølgingen av det skeive miljøet.

Terrorangrepet, som rammet skeive utesteder midt i pride-feiringen, førte til tap av to liv og skadet flere. Rettssaken mot Zaniar Matapour, tiltalt for grov terrorhandling, pågår nå i Oslo tingrett. Kontrollkomiteen kritiserer ikke regjeringens håndtering i forkant eller umiddelbar oppfølging av angrepet, men retter kritikk mot justisminister Mehl for mangelfull oppfølging av det skeive miljøet etter angrepet.

Det fremgår at til tross for gjentatte henvendelser, tok det nesten ett år før statsråden arrangerte et møte med de berørte skeive organisasjonene. Flertallet i komiteen mener derfor at det skeive miljøet ikke ble tilstrekkelig fulgt opp i etterkant av angrepet.

Kontrollkomiteen mener hovedansvaret for at angrepet ikke ble avverget, til tross for varsler fra Etterretningstjenesten om mulige angrep — ligger hos PST. Det påpekes at selv om Etterretningstjenesten hadde informert PST om trusselen og mulig kobling til Arfan Bhatti, ble ingen tiltak satt i verk for å sikre pride-feiringen.

I kjølvannet av angrepet har PST fått sterk kritikk, og et utvalg som gransket politiets arbeid var svært kritisk til PSTs innsats. Til tross for kontroversen rundt avlysningen av solidaritetsmarkeringen 27. juni, mener komiteen at dette ikke utgjorde et brudd på menneskerettighetene.

Stortingets kontrollkomite ber nå regjeringen om å starte relevant oppfølgingsforskning på de berørte av angrepet. Dette kommer etter uttrykk for bekymring over at det etter to år ikke er igangsatt arbeid for å hente inn kunnskap om de som ble sterkt påvirket av terroren.

Justisdepartementet vil nå vurdere innstillingen før saken behandles i Stortinget neste uke. Både justisdepartementet og PST ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Danmark og Tsjekkia krever asylprosedyrer utenfor EU - hastebrev til Brussel
Forige innlegg

Danmark og Tsjekkia krever asylprosedyrer utenfor EU – hastebrev til Brussel

Interessant foredrag på Jæren: Kjønn basert på skjønn i lærebøkene?
Neste innlegg

Interessant foredrag på Jæren: Kjønn basert på skjønn i lærebøkene?

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.