Medstrømsmedia er tause om hans bakgrunn og kriminelle rulleblad.
Medstrømsmedia er tause om hans bakgrunn og kriminelle rulleblad.

Abdulqhani er dømt for “rå og brutal” vold som “savner sidestykke”. Nå er han tiltalt for drap

Medstrømsmedia er tause om hans bakgrunn og kriminelle rulleblad.

Øyvind Thuestad har sett på den siktedes dommer og skriver på Facebook:

I morgen [am. red: i dag, 21. mai] må Abdulqhani A. (33) stille i Oslo tingrett, tiltalt for drap.

Somalieren har et rulleblad langt som et vondt år, han har blant annet begått massevis av voldelige ran mot etniske nordmenn.

Mediene er tause om hans bakgrunn og kriminelle rulleblad.

Abdulqhani er tiltalt for å ha skutt og drept Abdi Assis Jailaani (28) på Grønland i Oslo i november 2022. Også Jailaani hadde somalisk bakgrunn.

I tillegg er 33-åringen tiltalt for to drapsforsøk, bæring av skytevåpen på offentlig sted, samt trusler.

Abdulqhani erkjenner ikke straffskyld for hverken drap eller drapsforsøk.

Les også: Drapssiktet innvandrer fikk nytt pass og dro utenlands: –⁠ En feil som ikke skal skje

Saken er omtalt i flere medier. Ingen av dem informerer deg om hvem den tiltalte er, eller noe om hans kriminelle rulleblad. Hvorfor?

Det er ikke alltid en drapstiltalt har en spesielt interessant/relevant bakgrunn, men det har Abdulqhani A. så definitivt.

33-åringen startet sin kriminelle løpebane da han var 16. Siden har det bokstavelig talt gått slag i slag. Abdulqhani har på få år blitt dømt for svært grov vold og hele ti voldelige ran.

Som 21-åring ble han dømt for en voldshandling dommen omtaler som «så rå og brutal at den nærmest savner sidestykke». Abdulqhani er også dømt for flere drapstrusler.

Jeg har lest alle dommene.

Av dem fremgår det at Abdulqhani kom til Norge fra Somalia som åtte-niåring. Han oppgir til retten at han er norsk statsborger.

Abdulqhani er gjentatte ganger dømt for verbal trakassering av politifolk, som han blant annet har kalt «jævla rasist» og sagt at de «hatet svarte».

Les også: Befolkningen vokser – men stadig færre etnisk norske

Som 18-åring ble han, sammen med seks andre unge menn med innvandrerbakgrunn, dømt for en rekke voldelige ran og tyverier – samtlige begått mot personer med norske navn.

Også de øvrige ranene han er dømt for er begått i fellesskap med andre somaliere. Samtlige ofre har norske navn.

Et av ranene Abdulqhani deltok i skjer en kveld i april 2009 på Kampen i Oslo. To brødre er på vei hjem.

“De gikk på gaten. Fire personer av afrikansk opprinnelse oppsøkte dem uten annen foranledning enn at de fornærmede var på feil sted til feil tid. [N.N.] ble uten forvarsel slått hardt i ansiktet av en gjerningsmennene. Han ble slått med knyttet hånd. [N.N] mistet brillene. Han og broren ble dratt mot et plankegjerde. Begge ble kommandert ned på bakken med ansiktet ned. De la seg på bakken. Begge fikk egne hettegensere dratt over hodet slik at de ikke skulle se gjerningsmennene. [N.N] ble slått flere ganger mot siden, ryggen og skulderen. Han ble truet med et sort våpen. Våpenet ble presset mot hodet hans mens han lå nede. Gjerningsmannen med våpenet truet begge to med at de ville bli skutt hvis de beveget seg. Denne trusselen ble gjentatt flere ganger.”

Et par timer senere begår flere av de dømte et ransforsøk i Markveien heter det i dommen fra Oslo tingrett:

“Gruppen av afrikansk opprinnelse krysset gaten og kom ham i møte. Dette uten annen foranledning enn at også han var på feil sted til feil tid. Fornærmede ble presset opp mot et butikkvindu. Han ble omringet av en rekke gjerningsmenn. Vedkommende som presset ham opp mot vinduet hadde våpen. Vedkommende skrek at han skulle gi fra seg penger. Våpenet ble presset mot magen til fornærmede. Fornærmede mottok en rekke slag fra gruppen av gjerningsmenn. Fornærmede beskrev det som ”slag på slag”. Slagene traff ham i ansiktet og i hodet. Vedkommende med våpenet slo deretter våpenet hardt i hodet på fornærmede.”

Fornærmede ble påført kutt i hodet og under øyet, som måtte sys.

Les også: Kriminaliteten begått av utlendinger i Norge må stoppes

En halvtime etter dette mislykkede ransforsøket drar flokken videre til Kuba-parken på Grünerløkka. Der treffer de på to menn og en kvinne som er på vei til en fest.

“Cirka 10 personer av afrikansk opprinnelse kom de fornærmede i møte. Også her uten annen foranledning enn at de fornærmede var på feil sted til feil tid. Det som deretter fant sted var at gruppen delte seg i to for å ”håndtere” hver av de to mannlige fornærmede.”

Om hendelsesforløpet heter det:

“En i gruppen henvendte seg til [N.N.] med ordre om å få låne mobiltelefonen hans. Han svarte nei. Han ble omringet av fire til fem gjerningsmenn. Han ble deretter slått hardt i nakken. Han ble holdt i jakken. Han ble holdt av flere personer. Han ble dratt ned på huk. Nede på huk ble han utsatt for gjentatt knebruk mot ansiktet. Han ble slått gjentatte ganger. Noen skrek at han skulle gi fra seg mobiltelefon og lommebok. En av gjerningsmennene gikk i lommene hans og tok mobiltelefonen og lommeboken. Han ble truet til å oppgi koden til minibankkortet. Han oppga fire vilkårlige tall. Deretter ble han utsatt for fortsatt vold. [N.N.] ble ikke truet med våpen.

Samtidig med at [N.N.] ble ”håndtert” av den ene halvparten av gruppen, gikk den andre halvparten av gruppen løs på [N.N.]. Han ble utsatt for en vesentlig mer brutal behandling. Han ble beordret ned på bakken. Han ble truet med våpen mot hodet. Han ble truet til å gi fra seg penger og minibankkort. Han ga fra seg 50 kroner, minibankkortet og koden. Han sto i knestående med våpenet rettet mot hodet. Han ble sparket mot hodet og kroppen og klarte delvis å avverge. Han lå deretter med ansiktet ned i asfalten. Han ble trampet i hodet. Vedkommende som trampet gikk i lommene hans. Han tok mobiltelefonen.

Mens [N.N.] og [N.N.] ble håndtert av hver sin gruppe ble [N.N.] stående i nærheten. Hun var vitne til hva som foregikk med kjæresten og kameraten. Et par av gjerningsmennene kom deretter bort til henne og holdt henne. En av gjerningsmennene tok mobiltelefonen fra henne. Hun ble også befølt i skrittet. Hun begynte å skrike og deretter løste det hele seg opp. Hun oppfattet ikke at det ble truet med våpen under ranet.”

Les også: Undersøkelse: 7 av 10 europeere ønsker remigrasjon

I oktober 2009 ble Abdulqhani dømt for fem ran, ett ransforsøk, ett tyveri og ett tyveriforsøk. Han ble dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder, hvorav 1 år og 3 måneder betinget.

Før dommen falt begår Abdulqhani flere ran sammen med en av de seks han ble dømt sammen med i oktober 2009. Ranene begås ved at de tar seg inn i leilighetene til ransofrene.

“Det er særlig ranene som i dette tilfellet kvalifiserer til en lengre ubetinget fengselsstraff. Ranene ligge alle helt opp mot grensene for grovt ran. Samtlige ran ble begått i de fornærmedes hjem som er et sted hvor de skal kunne følge seg trygge. Det ble truet med skytevåpen som ble oppfattet som ekte våpen, og ranene ble også for øvrig utført på en svært skremmende måte, som har skapt angst og forringet livskvaliteten for de fornærmede. Det vises til det som er lagt til grunn ovenfor under skyldspørsmålet når det gjelder beskrivelsen av de straffbare handlingene, de tiltaltes utviste skyld og omstendighetene forøvrig med beskrivelse av de fornærmedes reaksjoner i ettertid.

Kun en måned etter dommen begår Abdulqhani igjen et voldelig ransforsøk på åpen gate. Offeret blir stukket med kniv.

“Abdulqhani [etternavn] har hatt en aktiv rolle under ransforsøket. Han var initiativtaker, og den som tok frem kniven. Han er tidligere domfelt for flere alvorlige ran, først ved Oslo tingretts dom av 9. oktober 2009 for flere ran begått i februar 2009, deretter ved Oslo tingretts dom av 15. januar 2010 for ran flere begått i april 2009. At han igjen har begått et ransforsøk i november 2009 må tillegges betydelig straffskjerpende vekt.”

Les også: Migrasjonsekspert etterlyser lov om remigrasjon: «Befolkningsutskiftningen er et faktum!»

Sommeren 2011 begår Abdulqhani sammen med to andre et voldelig ran i Møllergaten. Trolig blir en wire brukt for å immobilisere offeret.

“Den 14. juli 2011 kl 04.05 ble politiet varslet om et ran som skulle ha skjedd bare få minutter tidligere. Mens fornærmede satt utenfor et utested og ventet på vennene sine, ble han tilbudt kokain. Han takket nei, men selgeren var pågående. Det samlet seg 5-6 mørkhudede ungdommer ved ham, og fornærmede merket at noen tok på lommene hans.

Han tok hendene ned for å avverge lommetyveri. Da merket han at han fikk en løkke rundt halsen bakfra og at det ble strammet til slik at det svartnet litt for ham.”

Alle tre var tidligere domfelt for flere lignende ran, og de hadde da vært del av en større gjeng, heter det i Oslo tingretts dom.

“Det foreliggende ranet er ikke av de groveste, selv om det vil ha vært svært belastende for fornærmede. At ranerne var mange, og øyeblikkelig utsatte fornærmede for smerter og kvelningsfornemmelser vil ha gjort ranet særlig skremmende. Det er videre straffeskjerpende at gjerningspersonene var ruset, slik at det fremstod som særlig usikkert hvor langt voldsutøvelsen ville gå. At det skjer på natten og i områder som mange må gå igjennom, er egnet til å spre en generell frykt i store deler av Oslo. Å strupe en person over noen tid mens man nøye går igjennom klær og lommer samt løsner et armbåndsur, kan få fatale følger – særlig når det gjøres i ruset tilstand. Dette er derfor en særlig farefull handling. Samtidig utgjør denne typen gateran et økende samfunnsproblem som skaper utrygghet i befolkningen. Ut fra foreliggende rettspraksis antar retten at ranshandlingen tilsier en straff på 7-8 måneder ubetinget fengsel for hver av de medvirkende, jf LB-2009-90783.”

Samme dag klokken 5.17 – én time og tolv minutter etter ranet i Møllergaten – kaster Abdulqhani en stor kantstein i hodet på en svensk mann ved Jernbanetorget 6 i Oslo. Fra Oslo tingretts dom av 27. januar 2012:

“Tiltalte har med vilje kastet en stor og tung stein mot fornærmede på et par meters avstand, og steinen traff fornærmede i hodet. Dette medførte at [N.N.] ble påført brudd i hodeskallen, han fikk blødninger i kraniet, og han fikk ansiktslammelser og nedsatt hørsel. [N.N.] måtte tilbringe tre uker på sykehus, og han var sykemeldt frem til 6. november 2011. Han kan i dag ikke jobbe mer enn 50 prosent, og han plages fortsatt av nedsatt hørsel og øresus.”

Les også: Muslimske velgere i Frankrike: 71 prosent stemmer på venstreorienterte partier

Tiltalte har nettopp fylt 21 år, og har allerede fire domfellelser bak seg, påpekes det i dommen.

Voldshandlingen var svært rå og brutal, fastslår tingrettsdommer Erling Agder:

“Det var én handling som førte til de skadene [N.N.] ble påført – til gjengjeld er denne handlingen så rå og brutal at den nærmest savner sidestykke. Det kan her vises til vitneforklaringene fra [N.N.] og [N.N.] som uttalte at de nesten ikke trodde det de så, da den svære steinen med stor kraft ble kastet i hodet på [N.N.]. De skadene [N.N.] ble påført var minst like alvorlige som i den saken Høyesterett behandlet – antagelig mer alvorlig, og [N.N.] er sannsynligvis påført varig mén i form av nedsatt hørsel og øresus. [N.N.] var sykemeldt i nesten fire måneder.

[N.N.] ble påført brudd i hodeskallen, han fikk blødninger i kraniet, og han fikk ansiktslammelser og nedsatt hørsel. Han måtte tilbringe tre uker på sykehus, og i den første tiden hadde han voldsomme smerter i form av kramper i hodet, til tross for at han fikk smertestillende. Han var sykemeldt i nesten fire måneder, og han kan i dag ikke jobbe mer enn 50 prosent. Han plages fortsatt av nedsatt hørsel og øresus. Etter dette er retten kommet til at oppreisningserstatningen bør settes til kr 100 000.”

Tiltalte har, sin unge alder til tross, «begått en rekke likeartede voldsforbrytelser», påpeker Agder.

“Han har videre forbrutt seg i prøvetiden etter en tidligere avsagt dom og han har vist svært manglende respekt så vel for andres liv og helse som for lover og regler. Det er under ankeforhandlingen ikke fremkommet opplysninger om forhold som kan tillegges vekt i formildende retning.”

Forsvarer og/eller tiltalte selv har trolig påberopt trangboddhet og kulturforskjeller som formildende omstendigheter. Det gjorde ikke inntrykk på tingrettsdommeren:

“Opplysninger om utfordringer som følge av kulturforskjeller, svak familieøkonomi eller krigstilstander i hjemlandet kan ikke endre dette.”

Abdulqhani ble idømt en fellesstraff med den betingede delen av Oslo tingretts dom av 14. oktober 2010 samt resttiden etter soning av samme dom. Den betingede delen av dommen var ett år og åtte måneder, og resttid for soning var 224 dager. Til sammen to år og tre måneder.

Tiltalte skal ha noe rabatt for sin tilståelse, fastslår Agder.

“Hans tilståelse har hatt noe å si prosessøkonomisk, men lite etterforskningsmessig. Bevisene mot ham for mishandlingen av [N.N.] er overveldende i form av foto og vitneforklaringer. Strafferabatten settes til tre måneder. Etter dette slutter retten seg til aktors straffeforslag og setter straffen til fengsel i tre år og tre måneder.”

Abdulqhani får med andre ord ett års fengsel for å ha kastet steinen i hodet på svensken.

Strafferabatt. Hver gang.

Les også: “Poster Boy”-migrant fengslet: Skamslo og voldtok sin egen mor

Fordi Abdulqhani i denne perioden begår stadig nye ran i rask rekkefølge, får han hva retten kaller «fellesstraff», noe som innebærer strafferabatt. Hver gang. Tingretten forklarer det slik:

“Abdulqhani ble ved Oslo tingretts dom av 27. januar 2012 dømt til fengsel i 3 år og 3 måneder. Saken gjaldt en rekke mindre forhold og dommen er en fellesstraff med Oslo tingretts dom av 14. oktober 2010 som igjen var en fellesstraff med Oslo tingretts dom av 9. oktober 2009. Ved disse dommene er Abdulqhani dømt for ti ran og ett ransforsøk samt grov legemsbeskadigelse.

Forholdet i vår sak skjedde forut for dommen av 27. januar 2012 og skulle vært pådømt sammen med disse forholdene. Abdulqhani skal ikke da dømmes strengere enn han ville blitt hvis forholdene var blitt pådømt samtidig, jf straffeloven § 64 første ledd jf 62.

Retten finner at straffen for det aktuelle forholdet settes til fengsel i 4 måneder. I fellesstraff med Oslo tingretts dom av 27. januar 2012, settes den samlede straffen til fengsel i 3 år og 7 måneder.”

I november 2015 blir Abdulqhani dømt til fem måneders fengsel for tre legemsfornærmelser, trusler mot to fornærmede og to tilfeller av forulemping av offentlig tjenestemann. Fra dommen:

“Volden mot [N.N.] og [N.N.] ble utført med slag ved bruk av beltespenne i jern. Slagene ble fremsatt i overkroppshøyde mot blant annet ansikt og hode. Anvendt på denne måten har beltespennen et stort skadepotensial, og må anses som et særlig farlig redskap.”

I juli 2017 står Abdulqhani tiltalt for en lang rekke forhold, det mest alvorlige var at han i august 2016 slo en mann med skaftet på en foldekniv så han havnet på legevakten.

Han ble også dømt for trusler fremsatt under et formiddagsbesøk på en McDonalds-restaurant på Linderud senter i oktober 2016. Abdulqhani, som hadde sittet i restauranten og drukket whisky, ble nektet servering. Det kom til krangel og håndgemeng med personalet, Abdulqhani sa «jævla rasister», «jævla araber» til tre av personalet, samtlige med innvandrerbakgrunn.

“Det er i straffskjerpende retning også sett hen til at flere av overtredelsene til tiltalte er voldshendelser eller utøvelse av trusler og forulempninger på nattestid i Oslo sentrum og under påvirkning av alkohol. Av allmennpreventive grunner bør det etter rettens syn reageres med en ubetinget fengselsstraff av en viss lengde for denne type overtredelser.”

Det ender med 120 dagers fengsel.

I juni 2018 fikk han sin foreløpig siste dom på 36 dagers fengsel for trusler og forulemping mot politiansatte, to tilfeller av oppbevaring av til sammen 11,3 gram hasj, og fem tilfeller av salg av hasj.

Biden kaller diskriminerende DEI-politikk for USAs "viktigste styrke
Forige innlegg

Biden kaller diskriminerende DEI-politikk for USAs “viktigste styrke

Alice Weidel
Neste innlegg

“Jeg vil stå i front!” – CDU-ordfører støtter Antifa-ledet masseprotest utenfor AfDs partikonferanse

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.