Migrasjonsekspert etterlyser lov om remigrasjon: «Befolkningsutskiftningen er et faktum!»

«Vi har mistet kontrollen over grensene våre», sier professor Fritz Söllner i et intervju på Østerriksk TV. I den aktuelle sendingen om migrasjonspolitikk legger ikke eksperten på migrasjon, miljøøkonomi og finans fingrene imellom. Prof. Söllner ser bare én primær løsning på migrasjonsproblemet: «Vi må stenge grensene!»

Selv om befolkningsutskiftning er et begrep som kan oppfattes som et slagord, beskriver det de faktiske forhold: «Befolkningssammensetningen har endret seg fullstendig de siste 20 årene», sier han. Økningen i innvandrerkriminalitet er ikke noe han innbiller seg. Prof. Söllner: «Sikkerhetssituasjonen for lokalbefolkningen forverres!» Når det gjelder mangelen på kvalifisert arbeidskraft, sier han: «Innvandring vil ikke løse problemet vårt. Vi er attraktive for folk vi verken trenger eller vil ha, og vi er ikke attraktive for folk vi faktisk trenger og vil ha!»

Farlig nedbygging av velferdsstaten

Tysklands høye sosiale ytelser tiltrekker seg et stort antall økonomiske migranter. Velferdsstaten står i fare for å kollapse på grunn av den enorme belastningen. Ifølge Söllner er det uunngåelig at ytelsene må kuttes for alle. Han advarer: «Velferdsstaten vil bli demontert. Og da blir det virkelig farlig. For da vil fordelingskonfliktene starte – mellom lokalbefolkningen og innvandrerne.» Derfor gjelder følgende: «Hvis vi ønsker å opprettholde velferdsstaten, må vi sørge for at den ikke har så stor tiltrekningskraft på økonomiske migranter fra hele verden!» sier Söllner. «30 prosent av alle voksne asylsøkere har grunnskole som høyeste utdanningsnivå. Situasjonen er ikke stort bedre for de resterende 70 prosentene.»

«Vi trenger en remigrasjonslovlov!»

Söllner beskriver den tyske regjeringen sin såkalte deportasjonsoffensiv med 600 ekstra deportasjoner per år som latterlig. For å endre asyllovgivningen er det nødvendig å endre både Genève-flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, eller å trekke seg helt ut av dem. I Tyskland har man en blanding av innvandrings- og asylpolitikk. I dagens situasjon får alle som kommer til Tyskland som asylsøkere, lov til å bli værende permanent. Innvandrings- og asyllovgivningen har ulike mål. Prof. Söllner sier: «Vi trenger en remigrasjonslov for å få fart på og øke antallet uttransporteringer.»

Spania: Heterofile degradert til annenrangs borgere
Forige innlegg

Spania: Heterofile degradert til annenrangs borgere

NESTE GENERASJONS MARXISME
Neste innlegg

Bokomtale: Neste generasjons marxisme

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.