10/05/2024

Forsvinner Liberalistene som politisk parti?

Partiet Liberalistene vurderer å legge ned grunnet nye valglovsregler som vil vanskeliggjøre deres deltakelse.

«Uten Filter» har opplysninger fra flere kilder om at partiet Liberalistenes sentrale ledelse nå vurderer å legge ned partidriften. Dette kommer som direkte konsekvens av endringene i valgloven som ble effektiv fra 1. mai 2024.

Endringene består i at kravene for å kunne stille til valg i 2025 økes til 1% av befolkningen i et valgdistrikt. Dette vil i praksis diskvalifisere de fleste småpartier fra å stille til valg i 2025. Loven øker også kravet for å opprette nye partier fra 5 000 til 10 000 underskrifter.

For Liberalistenes del så vurderes lovendringene som å kunne lede til en beslutning om nedleggelse. All virksomhet i partiet er basert på frivillighet og det fremstår som lite trolig at innsamling av underskrifter for å kunne stille til valg i henhold til de nye reglene er gjennomførbart.

Slik sett kan Stortingspartienes vedtak om endringer i valgloven effektivt ha eliminert all opposisjon utenfor Stortinget.

Liberalistene, som ble grunnlagt i 2014, har stilt til alle riksdekkende valg i Norge siden 2015. I Stortingsvalget i 2021 fikk partiet 4520 stemmer (0,2%).

Liberalistene har klassisk liberalisme som ideologisk fundament. De fremmer et politisk syn som bygger på opplysning, sekulærisme og kapitalistisk økonomi.  Liberalistene arbeider for en minimumsstat («nattvekterstat») som begrenser sitt ansvar til de tre områdene politi, forsvar og rettsvesen. Staten skal regulere økonomi eller andre samfunnsområder og ønsker ikke statlig eierskap på velferdstjenestene helsevesen, samferdsel, kunnskap og andre velferdstilbud.

«Uten Filter» har forsøkt å komme i kontakt med partileder Arnt Rune Flekstad i Liberalistene for en kommentar, men har ikke lyktes.

Boligmangel i Berlin: AfD krever tilbakevandring i stedet for ekspropriasjoner
Forige innlegg

Boligmangel i Berlin: AfD krever tilbakevandring i stedet for ekspropriasjoner

Etter å ha fått vedtaket om kun ukrainske flyktninger erklært ulovlig av Statsforvalteren krever FrP full stans av flyktninger til Drammen, men først fra beste år.
Neste innlegg

Ingen flyktninger for Drammen — neste år

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.