Norske eksperter er bekymret, men media er tause om dramatisk opptrapping i Ukraina-krigen.
Norske eksperter er bekymret, men media er tause om dramatisk opptrapping i Ukraina-krigen.

Ukrainsk droneangrep på Russisk radaranlegg øker atomspenningen

Norske medier tause om dramatisk opptrapping i Ukraina-krigen.

I en dramatisk opptrapping av den pågående konflikten har et ukrainsk droneangrep påført betydelig skade på et viktig russisk varslingsradaranlegg i det sørvestlige Russland. Angrepet, som har store konsekvenser for regionens stabilitet, ble rapportert av The War Zone og er bekreftet gjennom satellittbilder.

Armavir radaranlegg, lokalisert i Krasnodar Krai, spiller en avgjørende rolle i Russlands strategiske tidlig-varslingsnettverk, spesielt designet for å oppdage ballistiske atomvåpen-oppskytinger. Satellittbilder innhentet av The War Zone fra Planet Labs, datert 23. mai, viser omfattende vrakrester rundt en av de to Voronezh-DM radarbygningene på stedet. Disse radarene er en integrert del av Russlands varslingssystem for ballistiske missiler. Dette er første gang Ukraina angriper en så strategisk viktig del av Russisk militær infrastruktur.

Bilder av skadene spres nå i sosiale medier og er også delt og kommentert av direktøren i Nuclear Information Project, Federation of American Scientists, Hans Kristensen, som kritiserer angrepet på X (tidligere Twitter).

Bakkebildene som sirkulerer på sosiale medier bekrefter satellittbildene og avslører alvorlig skade på begge radarstrukturene. Bildene viser flere treffpunkter, noe som indikerer at angrepet var både presist og svært effektivt. Gitt radarens følsomhet, kan selv minimal skade sette disse fasilitetene ut av spill i lengre perioder.

Tidspunktet for satellittbildene samsvarer med rapporter som antyder at angrepet skjedde mellom 22. og 23. mai. Selv om ukrainske myndigheter ikke offisielt har tatt på seg ansvaret, følger dette angrepet et mønster av ukrainske droneangrep på ulike mål innen Krasnodar Krai, en region med strategisk beliggenhet i krigen, nord for Azovhavet.

Motivasjonen bak det målrettede angrepet mot Armavir-anlegget kan stamme fra bekymringer over anleggets evne til å gi tidlig varsling om angrep som involverer USA-leverte Army Tactical Missile Systems (ATACMS), som Ukraina har brukt effektivt mot russiske mål. Den siste leveransen av ATACMS til Ukraina har lengre rekkevidde, noe som øker trusselen mot strategisk militær russisk infrastruktur.

Les også: Ytterligere eskalering: Ukraina traff Russisk base på Krim med amerikanske langdistansemissiler

Eksperter har bemerket at Voronezh-DM radarene ved Armavir er orientert primært mot sørvest. Dekningen strekker seg imidlertid til Krimhalvøya, men med begrensninger på hva de kan oppdage på kortere avstander og lavere vinkler. Disse radarene er designet for å tidlig oppdage langdistansemissiler, noe som gjør deres effektivitet på kortere avstander og lavere vinkler tvilsom.

Liten interesse i norsk media

Angrepet er bare overfladisk behandlet i norske medier. Flere eksperter bosatt i Norge har derimot problematisert angrepet på X.

En av disse er Fabian Hoffmann som er stipendiat ved Universitetet i Oslo og tilknyttet Oslo Nuclear Project. Han er skeptisk til om angrepet var smart å gjennomføre.

Professor Glenn Diesen går sterkere ut og skrev: “Angrepene på Russlands tidlige varslingsradarsystem mot atomvåpen gir grunn til bekymring om USAs intensjoner, og det kan tvinge Russland til å øke beredskapen for sine strategiske atomvåpen“.

Og utdypet sin bekymringer:

Ettersom USA gjennom sin proxy angriper Russlands tidlige varslingssystemer for atomvåpen, hvordan vil det være mulig for Russland å sitte på hendene og ikke gjengjelde? En stadig mer sannsynlig direkte krig mellom NATO og Russland vil sannsynligvis resultere i bruk av atomvåpen.

De bredere implikasjonene av dette angrepet er betydelige. Voronezh-DM radarene er en viktig del av Russlands strategiske varslingsnettverk, og deres midlertidige tap kan svekke Russlands evne til å oppdage innkommende atomtrusler. Denne forstyrrelsen vekker bekymring for den samlede integriteten til Russlands varslingssystem og dets kapasitet til å unngå falske alarmer, som er avgjørende for å opprettholde strategisk stabilitet.

Gjengjeldelsesangrep med atomvåpen?

Angrepet på Armavir ser ut til å oppfylle kriteriene satt av Russland i 2020 for å utløse et gjengjeldelsesangrep med atomvåpen. Ifølge Russlands grunnprinsipper for statens politikk for atomavskrekking, kan ethvert angrep på kritiske militære infrastruktur som undergraver Russlands atomresponskapasitet rettferdiggjøre et atomangrep.

Denne utviklingen sammenfaller med russiske taktiske atomøvelser i det sørlige militærdistriktet, som grenser til Ukraina. Tidligere denne måneden ble disse øvelsene beskrevet som et svar på provoserende uttalelser fra vestlige tjenestemenn, noe som understreker de økte atomspenningene i regionen.

Angrepet på Armavir understreker sårbarheter innen Russlands luftforsvar, selv rundt deres viktigste strategiske installasjoner. De bredere implikasjonene av dette angrepet gjenstår å se, inkludert potensielt ny atomvåpen-opptrapping fra Russland.

Hamas hevder de har tatt israelske soldater til fange
Forige innlegg

Hamas hevder de har tatt israelske soldater til fange

Nå eller aldri for globalistene!
Neste innlegg

Nå eller aldri for globalistene!

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.