Ny rapport: Barnevernet svikter på en lang rekke områder
Illustrasjonsbilde.

Ny rapport: Barnevernet svikter på en lang rekke områder

En fersk rapport fra Helsetilsynet avslører alvorlige mangler i det norske barnevernet, med systemsvikt på flere områder. Ustabil bemanning, økt bruk av tvang og mangelfullt samarbeid er blant de kritiske problemene som kommer fram i rapporten.

Rapporten, som gir en helhetlig oversikt over tilsynssaker fra Statsforvalterne i 2022 og 2023, retter skarp kritikk mot både kommunalt barnevern og barnevernsinstitusjoner. Helsetilsynets gjennomgang viser at mange av barnas behov ikke dekkes, og at ustabil bemanning skaper utrygghet og uforutsigbarhet for barna.

«Funnene i rapporten indikerer samlet en systemsvikt,» konkluderer tilsynet.

Dette er første gang Helsetilsynet utgir en slik omfattende rapport, som ble bestilt av barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

«Funnene i rapporten er alvorlige og viser særlig at hjelpen ikke henger sammen for de mest utsatte barna. Jeg vil gå gjennom rapporten grundig, og det forventer jeg at alle som jobber i barnevernet også gjør, særlig dem med ledelsesansvar,» sier Toppe til NTB.

Kritiske Mangler

Rapporten påpeker at flere tiltak for å forbedre kvaliteten i barnevernet er iverksatt de siste årene, men Helsetilsynet mener disse ikke er tilstrekkelige:

  • Ustabil bemanning: Høy turnover og mangelfull ledelse skaper stor utrygghet for barna. I noen tilfeller har kommuner stått helt uten barnevernsansatte.
  • Mangel på samarbeid: Vedvarende utfordringer med samarbeid mellom barnevernet og andre sektorer, som justissektoren og helsevesenet.
  • Kriseløsninger: Lovbrudd knyttet til Bufetats bistandsplikt har resultert i at barn har måttet finne midlertidige løsninger, som å sove på sofaer i barnevernets lokaler eller bo på hotell med barnevernsansatte.

Økt bruk av tvang

En kraftig økning i bruk av tvang overfor barn i institusjoner er en annen bekymring som rapporten fremhever. Antall tvangsprotokoller økte med hele 46 prosent fra 2022 til 2023.

«Vi ser med bekymring på om det kan være en sammenheng mellom ustabil bemanning og unødvendig bruk av tvang,» skriver tilsynet.

Medvedev truer USA: Russiske våpen vil bli brukt mot vestlige land
Forige innlegg

Medvedev truer USA: Russiske våpen vil bli brukt mot vestlige land

Troll, trollere, trollest.
Neste innlegg

Troll, trollere, trollest

Siste fra Blog

Denne websiden bruker informasjonskapsler til funksjonalitet. Ved å gå videre aksepterer du bruken av disse.